Eltern Fachkraftbrief auf Bulgarisch

Eltern Fachkraftbrief auf Bulgarisch, Stand 23.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

Министерство на провинция Хесен
за социални въпроси и интеграция
Министърът
Висбаден, 23 юни 2021 г.
Уважаеми дами и господа,
скъпи родители, скъпи професионалисти в детските заведения!
През изминалите месеци всички ние трябваше да изтърпим значителни ограничения във всички сфери на живота поради пандемията от коронавирус – това се отрази и на дневните грижи за децата. Вие, скъпи родители и професионалисти, преодоляхте този дълъг период заедно и допринесохте да се ограничи разпространението на коронавируса. Много Ви благодаря за това.
Сегашното положително развитие на данните за инфекцията дава възможност за облекчаване на мерките. Ние сме напълно наясно със специалните нужди на децата. Поради тази причина, след внимателно разглеждане и на фона на езиковото развитие на децата, както и на нивото на ваксиниране на работещия там персонал, решихме да отменим основното задължение за носене на маски за възпитателите в детските ясли и центровете за дневни грижи. От следващия петък, 25 юни 2021 г., решението дали и в какви ситуации е разумно и необходимо да се носи маска в педагогическата работа в детските градини и центровете за дневни грижи ще се взема на местно ниво, от ръководствата на детски градини и работещите в тях. Те могат да определят подходящи правила в рамките на своите хигиенни планове. Освен това хигиенната концепция на провинцията се адаптира и предвижда всички посетители да носят медицинска маска за покриване на устата и носа от момента на влизане в детското заведение.
Актуализираната хигиенна концепция ще бъде публикувана своевременно на нашата начална страница.

Министерство на провинция Хесен
за социални въпроси и интеграция
Министърът
Знаем също така колко трудни бяха и са времевите ограничения за гледане на деца в много семейства. Обгрижването в постоянни групи представлява голямо предизвикателство както за семействата, така и за професионалистите. Настоящата благоприятна ситуация с инфекцията ни позволява отново да работим по отворени или частично отворени планове, ако ситуацията с персонала на място позволява това. Този преход ще изисква известно време за организационна подготовка. Предполагаме, че от понеделник, 5 юли 2021 г., обгрижването в постоянни групи ще бъде преустановено и ще може да се премине към редовна работа навсякъде в съответствие с хигиенните мерки.
Същевременно бихме искали настоятелно да Ви помолим да останете бдителни и предпазливи, за да не застрашите постигнатия напредък. Все още не можем да оценим напълно въздействието на новия Delta вариант. Ако броят на инфекциите отново нарасне, може да се наложи въвеждане на нови ограничения. Непроменени остават забраните за влизане, отнасящи се за услуги за обгрижване на болни деца и възрастни, както и при пациенти под карантина.
Много от професионалистите в детските заведения вече са преминали пълен курс на ваксиниране и по този начин са защитени от тежко протичане на заболяването. Въпреки това ваксинираните или преболедувалите лица могат да се разболеят и да предадат вируса, макар вероятността за това да е значително по-малка. Поради това RKI подчертава, че все още е необходимо спазването на дистанция и на хигиенните правила дори за ваксинирани и преболедували лица. Ето защо на първо ще продължим да предлагаме самотестове за Вас, скъпи професионалисти в детските заведения, до есенната ваканция в Хесен, като Ви молим да се възползвате от тях.
Въпреки че можем да се зарадваме на голямото облекчение в грижите за децата, което вече е възможно, призовавам всички Вас да продължите да се отнасяте към пандемията отговорно и да останете предпазливи. Моля Ви, скъпи родители и скъпи професионалисти, да продължите да се държите така, че да не излагате самите
Министерство на провинция Хесен
за социални въпроси и интеграция
Министърът
себе си, както и всички други на неизбежни рискове от инфекции. Има основания за оптимизъм, но не и за безразсъдство.
Бъдете особено внимателни по време на срещи и моля, приемете предложението за ваксинация веднага, след като го получите!
Надяваме се, че с взаимно внимание и сплотеност ще успеем заедно да запазим постигнатото и след края на лятото и ще можем да продължим редовната работа на детските заведения в дългосрочен план. От нас зависи всичко.
С приятелски поздрави
Кай Клозе

Schlagworte zum Thema