Informationen zu Einzelhandel und Dienstleistung auf Bulgarisch

Информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция относно бизнеса услугите и занаятите - Informationen zu Einzelhandel und Dienstleistung auf Bulgarisch

Lesedauer:2 Minuten:

Актуално към: 06.11.2021г.

Информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция относно бизнеса, услугите и занаятите

Магазини :

Съоръжения за търговия на едро и дребно, включително седмичните пазари,специални пазари и подобнис продобна цел, както и директни продажби от производителя и търговията с храни, както и пощенски станции, банки, спестовни каси, бензиностанции , перални и подобни съоръжения са разрешени концепция хигиена.

Услуги и занаяти:

Предоставянето на услуги и консултантски услуги, включително занаятчийски дейности, трябва, ако е възможно, да се извършва без пряк личен физически контакт. Трябва да се спазват препоръките на института „Робърт Кох“ относно хигиената, по-специално относно контактите и поддържането на безопасното разстояние.

Услугите с телесен контакт, с изключение на необходимите от медицинска гледна точка лечения, могат да се предлагат само на клиенти с имунизационен паспорт, сертификат за възстановяване, сертификат за изследване (отрицателно доказателство по § 3 CoSchuV) и се предоставят само от хора с отрицателни доказателства.

Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на социалните въпроси и интеграция на Хесен на следния линк: www.soziales.hessen.de

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен. На места могат да се прилагат по-строги разпоредби.

Пълният правен текст на наредбата за защита на населението от инфекции с коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни 2021 г. с актуална версия, както и придружаващите я наредби, можете да намерите на: www.hessen.de

Schlagworte zum Thema