Informationen zu Freizeit und Sport auf Bulgarisch

Информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция относно свободното време и спорта - Informationen zu Freizeit und Sport auf Bulgarisch

Lesedauer:2 Minuten:

Актуално към: 06.11.2021г.

Информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция относно свободното време и спорта

Свободно време:

Откриването на паркове за животни, зоологическите градини, ботанически градини, както и увеселителни паркове и подобни съоръжения е разрешено с концепция за разстояние и хигиена ( § 5 отнаредбата за защита от коронавирус). На закрито могат да присъстват само хора с доказателство за ваксинация, възстановяване или сертификат от тест (отрицателно доказателство, § 3 отнаредбата за защита от коронавирус).

Басейни, минерални бани,водни обекти, сауни и подобни съоръжения е разрешено за общноста с концепция за разстояние и хигиена ( § 5 отнаредбата за защита от коронавирус). На закрито могат да присъстват само хора с доказателство за ваксинация, възстановяване или тест (отрицателно доказателство, § 3 отнаредбата за защита от коронавирус).

Откриването на фитнес студия и подобни съоръжения е разрешено с концепция за разстояние и хигиена ( § 5 отнаредбата за защита от коронавирус). На закрито могат да присъстват само хора с доказателство за ваксинация, възстановяване или тест (отрицателно доказателство, § 3 отнаредбата за защита от коронавирус).

Отварянето на казина, хазартни зали и други игрални домове, както и престоят в залите за залагания са разрешени с концепция за разстояние и хигиена ( § 5 отнаредбата за защита от коронавирус). На закрито могат да присъстват само хора с доказателство за ваксинация, възстановяване или тест (отрицателно доказателство, § 3 отнаредбата за защита от коронавирус).

Откриването на музеи, замъци, галерии и мемориали е разрешено с налична концепция за разстояние и хигиена ( § 5 отнаредбата за защита от коронавирус). На закрито могат да присъстват само хора негативен тест (§ 3 отнаредбата за защита от коронавирус).

Откриването на танцови зали, дискотеки, клубове и подобни увеселителни заведения е разрешено на открито, ако са допуснати само хора с отрицателен сертификат (§ 3 от наредбата за защита от коронавирус), записват се контактите съгласно § 4 от наредбата за защита от коронавирус, допуска се само по един човек на 5 квадратни метра площ и при налична и прилагаща се концепция за разстояние и хигиена ( § 5 отнаредбата за защита от коронавирус). Съоръженията на закрито могат да работят само за гости със сертификат за ваксина, сертификат за възстановяване, тест или адекватен лабораторен тест( писиар тест или подобни). Съораженията за гастрономство са разрешени в съответната здравна служба без да бъдат санкционирани от други органи.

Откриването публичните домове или подобни съоръжения, каравани за проституция, провеждането и организирането на събития с проституционна цел, както и предоставянето на сексуални услуги с физически контакт са разрешени само ако клиента негативен тест (§ 3 отнаредбата за защита от коронавирус) и данните за контакт на клиента се записват в съответствие с § 4 от наредбата за защита от коронавирус. Лицето, предоставящо услугата, също трябва да има отрицателни доказателства. Достатъчно е оперативно тестване поне два пъти седмично.

Спорт:

Спортната практика е разрешена в спортни съоръжения, ако има хигиенна концепция, специфична за вида спорт. В закрити спортни съоръжения могат да присъстват само хора с отрицателни доказателства (§ 3 от наредбата за защита от коронавирус). Зрителите трябва да се съобразяват с правилата на съоражението.

Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на социалните въпроси и интеграцията на Хесен под следния линк:https://hessenlink.de/CoronaHMSIÖffnet sich in einem neuen Fenster www.soziales.hessen.de

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на немски език вдържавен Вестник и наредбите на провинция Хесен.

Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни 2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на: www.hessen.de

Schlagworte zum Thema