Informationen zu Gastronomie auf Bulgarisch

Информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция относно гастрономството - Informationen zu Gastronomie auf Bulgarisch

Lesedauer:2 Minuten:

Актуално към:06.11.2021 г.

Информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция относно гастрономството и нощувките

Ресторанти, столове, хотели, трапезарии, сладоледени салони, сладоледени кафета и други предприятия могат да предлагат само храни и напитки за вземане,съоръжения е разрешено само ако е на лице и се прилага концепция за разстояние и хигиена съгласно § 5 от наредбата за защита от коронавирус.

Храна и напитки също могат да се предлагат за консумация на място, ако е налице и се прилага концепцията за спазване на разстояние и хигиена в съответствие с раздел 5 от наредбата за защита от коронавирус с имунизационен паспорт, сертификат за възстановяване, сертификат за изследване (отрицателно доказателство по § 3 CoSchuV)

За мероприятия в ресторанти и предприятия се прилагат същите изисквания, както за други мероприятияи културни дейности:

Събития и срещи в публични пространства са разрешени с повече от 25 участници при следните условия. В затворени помещения броят на участниците не трябва да надвишава 1000 участници както и са допуснати лица само с отрицателни доказателства (съгласно § 3 CoSchuV) и е налична и приложена концепция за разстояние и хигиена съгласно (§ 5CoSchuV).

В хотели и други нощувки с комунални услуги, отрицателните доказателства (§ 3 CoSchuV) трябва да се представят два пъти седмично при пристигане и при по-дълъг престой.

2G модел

Организаторите и частните оператори имат възможност да приемат само ваксинирани и оздравели. Персоналът също трябва да спазва правилото за 2G. В този случай няма големи ограничения, свързани с короната: Правилата за разстояние, както и изискването за маска и ограниченията на капацитета, не се прилагат. Деца и юноши под 182 години са освободени от задължението за 2G, ако имат отрицателни доказателства в съответствие с раздел 3 CoSchuV (напр. тестова книжка или бърз тест), както и хора, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини и които могат да докажат това с писмено медицинско свидетелство, което съдържа и пълното име и дата на раждане и които са представили свидетелство за тест съгласно § 3.

Нощувки

Предложенията за нощувки с туристически цели, включително храната напитките за гости с нощувка, са разрешени, ако при пристигане се представи сертификат за ваксина, сертификат за възстановяване, тест (Наредба за защита от коронавирус)това не важи, (това не важи, ако в помещението няма общи части), данните за контакт на госта се записват в съответствие с Раздел 4 Наредба за защита от коронавирус, а хигиенната концепция в съответствие с Раздел 5 е налична и прилагана.

Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на социалните въпроси и интеграцията на Хесен.

Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на социалните въпроси и интеграция на Хесен на следния линк: www.soziales.hessen.de

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен. На места могат да се прилагат по-строги разпоредби.

Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни 2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на: www.hessen.de

Schlagworte zum Thema