Informationen zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Обща информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция за болници домове за възрастни хора и заведения за грижи - Informationen zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf Bulgarisch

Lesedauer:2 Minuten:

Актуално към: 06.11.2021 г.

Обща информация от министерството на Хесен за социални въпроси и интеграция за болници, домове за възрастни хора и заведения за грижи

Посещенията в болници, домове за възрастни хора и заведения за грижи обикновено са възможни при строги указания. Отрицателно доказателство (свидетелство за ваксина, доказателство за възстановяване, негативен тест) и медицинската маска са задължителни. Ръководството на съоръжението може да разреши изключения от регламентите за посещение или отрицателни доказателства за членовете на близките от семейството, ако по мнение на лекуващия лекар или по етични и социални причини това е спешно необходимо, особено в случай на необходимостр раждания или лица в процес умиране. Все още е възможна дневна грижа за възрастни хора.

Съоръженията са длъжни да предложат на посетителите безплатен тест поне веднъж седмично непосредствено преди посещение на обекта, за да получат сертификат за тест. Този сертификат за тест не може да се използва за други съоръжения или развлекателни дейности.

Може да започне рехабилитация.

Хората със симптоми на болест на COVID-19, по-специално треска, суха кашлица (не причинена от хронични заболявания), загуба на вкус и мирис е забранено влизането.

Забраната за влизане се отменя при представяне на актуално удостоверение за отрицателен тест.

Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на социалните въпроси и интеграция на Хесен на следния линк: www.soziales.hessen.de Öffnet sich in einem neuen Fenster

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен.

Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни 2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema