Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Bulgarisch

Информация от хесианското министерство за социални въпроси и интеграция относно карантината след положителен тест - Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Bulgarisch

Lesedauer:2 Minuten:

От 06.11.2021

Когато теста от SARS-CoV-2 е положителен?

Получихте информацията, че сте тестван положително за инфекция с SARS-CoV-2. Това води до непосредствени последици и задължения за вас.

Повече информация ще получите тук: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Вашите задължения:

Ако PCR тестът е положителен и други методи за иследване на нуклеинова киселина

• Приберете се незабавно у дома или в друго подходящо помещение без изрично нареждане от здравното отделение.

• Трябва да останете в изолация в продължение на 14 дни, което означава да останете там през цялото време, да избягвате контакт с други хора, включително в домакинството, ако е възможно и да не приемате посетители.Като 14-дневният период започва, от деня на тестването (Самоизолиране).

• Сте задължен незабавно да уведомите здравното заведение, отговорено за вас.

Можете да намерите данните за контакт на съответния здравен отдел тук: httpÖffnet sich in einem neuen Fenster://tools.rki.de.

• Най-добре е да информирате лицата с които сте имали контакт и работодателя си, че сте получили положителен резултат от теста.

• Ако забележите типични симптоми на SARS-CoV-2 инфекция в рамките на 14 дни след получаване на резултата от теста (треска, суха кашлица, загуба на обоняние и вкус и т.н.), моля, незабавно се свържете с отговорния за вас здравен отдели се обадете на домашния си лекър.

•Всички останали, които живеят във вашето домакинство, също трябва да се изолират по този начин. Изключения се правят само за спешни и неотложни задачи, които не могат да бъдат отложени, особено за покриване на ежедневните нужди. Тази домашна карантина не се прилага за хора които имат пълна защита срещу ваксинация и въстановени нямат симптоми . Членовете на домакинството, които показват симптоми на COVID-19, трябва незабавно да се подложат на тест за SARS-CoV-2 инфекция. За членовете на домакинството карантината приключва десет дни след получаване на резултата от теста.

В случай на положителен тест антиген (професионален или самотест)

Отидете незабавно у дома или друго подходящо помещение, без специални инструкции от здравния отдел.

• Незабавно направете безплатен ПВР тест или друг тест, иследвакщ нуклеинова киселина. Записване на час за тестове могат да бъдат направени на телефон 116 117 или по телефона с лекуващия лекар. Можете да намерите съответните тестови сайтове на wwwÖffnet sich in einem neuen Fenster.kvhessen.de/coronatests/.

•Трябва да се изолирате поне докато получите резултата от ПВР теста или изчакате резултата от иследването на нуклеинова киселина, т.е. да стоите през цялото време у дома или в жилището си (с изключение на директния път за запазения ви час за тестването), да избягвате контакт с други хора, включително в домакинството, доколкото е възможно и не приемайте посетители. Като 14-дневният период започва от деня на тестването.

• Нарушение на карантинното задължение може да доведе до глоба до 25 000 EUR. Възможно е и обвинение.

Вашите права:

• Ако сте служител или частно заето лице, ще получите в определени случай обезщетение за загуба на доходи.За това се изисква подходящо доказателство за (положителния) резултат от теста, т.е. сертификат от официален център.След положителен резултат от теста във вашето приложение, имате нужда от (положителен или отрицателен) резултат от последващ PCR тест или тест на нуклеинова киселина. В случай на служители, това се изплаща от работодателя в размер на нашите нетни доходи. На вашият работодател ще му бъдат възстановени разходите в съответствие с параграф 56 от закона за инфекците. Часниците получават директно плащане. Съответните заявления трябва да се подават на ifsg-online.de.

• След положителен тест антиген, можете отново да се тествате с ПВР тест или иследване на нуклеинова киселина. Можете да уговорите час за тест на 116 117 или по телефона с лекуващия лекар. Ако ПВР тестът, извършен след антигенен тест или друг тест иследващ нуклеинова киселина, се окаже отрицателен, автоматично се освобождавате от карантина при получаване на резултата от теста.

• След положителен ПВР тест или иследване на нуклеинова киселина имате право на специфичен ПВР тест за вида, ако имате основателно подозрение за наличието на специфичен вариант на вируса.

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен.

Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни 2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema