Informationen zu Veranstaltungen und Feiern auf Bulgarisch

Информация от министерство на Хесен за социални въпроси и интеграция за събития и тържества - Informationen zu Veranstaltungen und Feiern auf Bulgarisch

Lesedauer:2 Minuten:

Актуално към: 06.11.2021 г.

Информация от министерствона Хесен за социални въпроси и интеграция за събития, тържества и събирания

Срещи, търговски панаири, събития и културни мероприятия, като театър, опера, кино и концерти, в които участват повече от 25 души, са разрешени, ако

- броят на участниците надвишава 1000 на открито и в закрити помещения могат да присъстват само хора с отрицателни доказателства (доказателство за ваксинация, възстановяване или тест)

- В случай на големи събития с повече от 5000 участници, е получено одобрение от компетентния орган.

2G- Модел

Организаторите и частните оператори имат възможност да приемат само ваксинирани и реконвалесцентни лица с карта за ваксинация или доказателство за възстановяване. По същия начин, непълнолетни и хора, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини и които могат да докажат това съответно, също могат да бъдат допуснати с доказателства от тест. Персоналът също трябва да спазва правилото за 2G. В този случай няма големи ограничения, свързани с короната: Правилата за разстояние, както и изискването за маска и ограниченията на капацитета, не се прилагат. Деца и юноши под осемнадесет години с отрицателни доказателства (доказателство от теста, тестова книжка) са освободени от задължението за 2G, при посещение на танцови зали, дискотеки или клубове , децата и юношите без доказателство за ваксинация или възстановяване също се нуждаят от PCR тест.

Срещи в частния сектор

За частни събирания с приятели, роднини и познати в апартамента, спешната препоръка е всички хора да се тестват предварително, освен ако не са били ваксинирани или са се възстановили се спазва концепцията за разстояние и хигиена съгласно §5 CoSchuV, ако се съберат повече от 25 души.

Религиозни събирания в църкви, синагоги и джамии, както и събирания на други религиозни общности

Погребални церемонии, погребения и религиозни събирания са разрешени, независимо от броя на хората, ако концепцията за разстояние и хигиена съгласно §5 CoSchuV е налична и изпълнена.

Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на социалните въпроси и интеграцията на Хесен на следния линк: wwwÖffnet sich in einem neuen Fenster.soziales.hessen.de

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен. На места може да се спазват по строги правила.

Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни 2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

 

Schlagworte zum Thema