Informationen zur Maskenpflicht auf Bulgarisch

Информация от хесианското министерство за социални въпроси и интеграция относно изискването за маска в Хесен - Informationen zur Maskenpflicht auf Bulgarisch

Lesedauer:2 Minuten:

Актуално към: 06.11.2021 г.

Информация от министерство на Хесен за социални въпроси и интеграция относно изискването за маска в Хесен

От пролетта на 2020 г. гражданите на Хесен трябва да носят маска за уста и нос,от 23 януари 2021 г. носенето на медицинска маска в определени места е задължително.Съществуващите задължения за носене на маска са уточнени отново в наредбата за защита откоронавирус от 23.06.2021 г.

Трябва да се носи хирургическа маска или защитна маска по стандартите FFP2, KN95, N95 или съответваща маска без клапан за издишване (медицинска маска):

• В местния и междуградския обществен транспорт, например в автобуси, влакове, таксита, кораби, фериботи и самолети.

• На гарите и летищата, както и автобусните спирки, метростанциите и платформите.

• В претъпкани ситуации, ако не може да се поддържа минимално разстояние от 1,5 метра от хора в други домакинства, особено на входа и на опашки

• Във вътрешни зони на работа и бизнес помещения. Това не важи за местоположението в зони, които не са достъпни за обществеността, при условие че може безопасно да се поддържа разстояние от 1,5 метра до други хора.

• Във вътрешни обществени зони на търговията на едро и дребно, бензиностанции, перални, банкови и пощенски клонове, на седмични пазари и др. И навсякъде, където клиентите имат достъп.

• В закрити търговски центрове и в покрити улици и зони с магазини и молове.

• По време на участието в срещи на религиозни общности за общата религиозна практика, както и погребални церемонии и погребения в затворени стаи, докато се заеме място.

• Във вътрешни публични зони на обслужващи компании и подобни институции. Изискването за маска се отнася за клиенти и доставчици на услуги.

• Във всички здравни заведения, като болници и лекарски кабинети.

• В университети, професионални и музикални академии, и в зградите които ползват както и по време на мероприятия с лично присъствие извън собствените им сгради, както и в архиви и в библиотеки.

• Във вътрешни обществени зони на заведения за настаняване до заемане на място, например в зони с барове или ресторанти или във фоайето.

• По време на възприемането на образователни предложения, които се провеждат в затворени стаи, до заемане на място.

• Докато приемате оферти за държавна детска и младежка работа, включително мерки за ваканционни грижи, краткосрочни образователни мерки и социална работа за младежи, които се провеждат в затворени стаи, до заемането на място.

• По време на директен личен контакт с изпълнението на оферти от интердисциплинарни или лечебни центрове за ранна интервенция за деца с увреждания или в риск от деца с увреждания, лечебни образователни практики, центрове за аутизъм и семейни услуги за подпомагане на хората с увреждания, стига това да се извършва в затворени стаи и стига фиксираните места да не са заети

• В училищни сгради и сгради на други образователни институции, докато се заеме място. През първите две учебни седмици след ваканцията както и след случай на инфекция, медицинските маски трябва да се носят и по време на седене. В случай на корона вирус в училището, здравният отдел, заедно с директора на училището, също могат впоследствие да изискват носенето на маска по местата.

• Във вътрешни обществени зони на заведения за хранене, казина, хазартни зали, съоражения за залози и подобни заведения до заемане на място.

• Във вътрешни обществени зони на всички обществено достъпни сгради (особено административни и офис сгради).

Освен това силно се препоръчва да носите маска за уста и нос, по възможност медицинска маска,ако не може да се осигури минималното разстояние от 1,5 метра от хората в други домакинства.

Изключения

Задължението за носене на покритие за уста и нос не се отнася за

• Деца под 6 години.

• Хора, които не могат да носят маска за уста и нос поради здравословен проблем или увреждане.

• Персонал на съоръженията и фирмите, при условие че няма контакт с други хора или други и са взети поне еквивалентни защитни мерки, по-специално разделителни устройства.

• Преподаватели на курсове в извънкласни учебни заведения и участници в изпити, доколкото хигиенната концепция предвижда изключения от задължението за носене на маска за уста и нос в допълнение към интервалите, които трябва да се спазват, и редовната обмяна на въздух,

• Учители и учещи в практически уроци с духови инструменти, ако е необходимо да се премахне медицинската маска по терапевтични, образователни, образователно, правни, пасторски, етично-социални или други фактически причини може да се свали маската ако е наложително, както и при

• Посещения на домове за възрастни хора и жилищни общности с извънболнична помощ в собствените стаи на лицето, което ще бъде посетено, ако всички обитатели на тези стаи са ваксинирани или възстановени лица по смисъла на наредбата за изключение на защитните мерки COVID-19.

Глоба

Неносенето на медицинска маска е административно нарушение. Ако гражданите не носят маска, нарушението може да бъде наказано с глоба от 50 евро.

Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на социалните въпроси и интеграция на Хесен на следния линк: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен.

Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни 2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

 

 

Schlagworte zum Thema