Merkblatt Testangebote durch Unternehmen

Merkblatt Testangebote durch Unternehmen - Информация за възможности за тествае на служители

Lesedauer:2 Minuten:

Информация за възможности за тествае на служители
(от 11.05.2021 г.)
I. Тестване
Тестването за наличието на инфекции е съществена част от борбата с разпространението на опасния коронен вирус. Чрез тестването инфекциията може да се открие незабавно. По този начин директно се предпазват всички хора и здравната система от опасно претоварване. Въпреки тестването се прилага спазването на правилото AХA + Л: спазвайте дистанция (поне 1,5 метра), спазвайте Хигиенните правила (правилна кашлица, кихане и старателно измиване на ръцете), носете маска в ежедневието и проветрявайте.
II. Тестови възможности за служители
Работодателите са длъжни да предлагат тест за корона най-малко два пъти седмично на всички служители, които не работят изключително в домашния офис в своите компании. Възможни са:
- самопроверка,
- Бързи тестове, извършвани професионално от трети или
- ПЦР тестове, извършвани професионално от трети
Офертите за изпитване трябва, ако е възможно, да бъдат взети преди да започнете съответната дейност. Разходите за тестовете се поемат от работодателя. Участието в тестовете е доброволно и може да се издаде сертификат.
III. Последици от положителното тестване
Ако резултата е полужителен и сте заразен с инфекция SARS-CoV-2. Това води до преки последици и задължения към вас. Информацията може да бъде намерена на следния линк:
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/informationen_quarantaene_nach_einem_positiven_test_bulgarisch_17_05_2021.pdfÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema