Informationen zu Gastronomie auf Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ صنف رستوران داران - Informationen zu Gastronomie auf Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

به روز آورده شده: 06.11.2021

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ صنف رستوران داران

مهمانخانه ها، سلف سرویس دانشگاه، هتل ها، کانتین ها، بستنی فروشی ها و سایر غذافروشی ها اجازه دارند غذاها و نوشابه ها را به مقصد تحویل گیری، رساندن به مشتری یا در بیرون از فروشگاهشان عرضه بکنند، در صورتی که یک برنامۀ بهداشت و حفظ فاصله طبق § 5 CoSchuV در دسترس باشد و به اجرا درآورده شود.

مجازست که غذاها و نوشیدنی ها برای مصرف در مکان فروش عرضه گردند و با موجودیت برنامۀ بهداشت و حفظ فاصله مطابق § 5 CoSchuV و رعایت و تطبیق آن، فقط افرادی با گواهی واکسیناسیون، گواهی بهبودی یا گواهی آزمایش (گواهی منفی، § 3 (CoSchuV در داخل ساختمان اجازه دارند حضور داشته باشند.

برای برنامه ها در رستوران ها و کارگاه ها و شرکت ها، همان شرایط مشابهی لازم الاجرا است که برای سایر برنامه ها و مراسم و جشنها و فعالیت های فرهنگی لازم الاجرا است.

برگزاری برنامه ها و تجمعات در فضای عمومی هرگاه تعداد شرکت کنندگان بیش از 25 نفر باشد، زیر شرایط آتی مجازست، اگر بیش از 1000 شرکت‌کننده در فضای باز و در اتاق‌های بسته، فقط افرادی با گواهی منفی (§ 3 (CoSchuV حضور داشته باشند و برنامه فاصله و بهداشت (§ 5 (CoSchuV موجود بوده و اجرا گردد.

در هتل‌ها و سایر اقامتگاه‌های شب گذرانی با مراکز تجمعی، به هنگام ورود و برای اقامت طولانی‌تر گواهی منفی (§ 3 (CoSchuV باید دو بار در هفته ارائه شود.

مدل گزینه 2G

برگزار کنندگان و اپراتورها/متصدیان خصوصی این اختیار ورود افراد واکسینه شده و بهبودیافته را دارند. کارکنان نیز باید از مقررات 2G را رعایت بکنند. در همچون موردی، محدودیتهای هنگفت ناشی از کرونا برطرف می گردند: قوانین فاصله و تکلیف زدن ماسک و محدودیت های ظرفیت برطرف می گردند. کودکان و جوانان زیر 18 سال از تکلیف 2G معاف هستند، اگر طبق § 3 CoSchuV گواهی منفی (مثلاً دفترچه آزمایش یا آزمایش سریع) داشته باشند و همچنین افرادی که به دلایل پزشکی نمی توانند واکسینه شوند و می توانند این موضوع را با یک گواهی پزشکی کتبی که حاوی نام کامل و تاریخ تولد آنها و با گواهی آزمایش طبق § 3 نیز باشد، ثابت بکنند.

خواب ها و شب گذرانی ها

پیشنهادهای شب گذرانی و همچنان پزیرایی از مهمانان شب گذران، در صورتی مجاز است که گواهی منفی مطابق با § 3 CoSchuV (واکسینه شده، بهبود یافته، آزمایش شده) به هنگام ورود و برای اقامت بیش از هفت روز، دو بار در هفته ارائه شود (این مقرره زمانی لازم الاجرا نیست که در اقامتگاه مراکز تجمعی فعال نباشند)، و یک برنامه بهداشتی مطابق § 5 موجود باشد و اجرا گردد.

برای دریافت اطلاعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن، لینک زیر دیدن کنید:

www.soziales.hessen.de

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌های ایالت هِسنِ به زبان آلمانی قانوناً ملاک است. محلی امکان لازم الاجرا بودن مقررات اشد هست.

متن کامل این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید:

www.hessen.de

Schlagworte zum Thema