Informationen zu Kontaktbeschränkung auf Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ محدودیت تماس - Informationen zu Kontaktbeschränkung auf Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

به روز آورده شده: 06.11.2021

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ محدودیت های تماس

محدودیت های عمومی تماس در فضای عمومی

هیچ محدودیتی برای تعداد مشخصی از افراد یا خانوارها برای اقامت در فضاهای عمومی وجود ندارد. هر فرد ملزمست به گونه ای رفتار بکند که خود یا دیگران را در معرض خطرات اجتناب پذیر عفونت قرار ندهد. در ملاقات های شخصی، به ویژه با افرادی که عفونت با ویروس SARS-CoV-2 برای آنها خطر افزایش در سیر شدید بیماری وجود دارد، کار گرفتن از احتیاط خاصی لازم است.

اگر افراد خانواده های مختلف، که همه آنها کاملاً واکسینه نشده اند یا بهبود نیافته اند، در یک اتاق بسته باشند یا حداقل فاصله 1.5 متری از افراد دیگر خانواده ها را رعایت نکنند، توصیه می شود از ماسک پزشکی استفاده بکنند. در اتاقهای بسته باید از تهویه مناسب و منظم صورت بگیرد. در صورت بروز علائم حاد تنفسی، تا جایی که ممکن است از تماس با اعضای خانواده های دیگر خودداری شود، تا علل آن مشخص شود.

اگر بیش از 25 نفر گرد هم می آیند، برای به حداقل رساندن خطر عفونت و امکان پیگیری آن، کما فی السابق تکالیفی، مانند: گواهی منفی آزمایش (واکسن شده، آزمای شده؛ بهبود یافته) و تهیۀ برنامۀ بهداشت الزامی است.

گردهمآیی ها در فضای خصوصی

برای گردهمآیی های خصوصی با دوستان، اقوام و آشنایان در آپارتمان، توصیه جدی این است، که اگر بیش از 25 نفر دور هم جمع می شوند، این افراد قبلاً آزمایش انجام بدهند، مگر اینکه واکسینه شده باشند یا بهبود یافته باشند.

مدرسه ها

مجاز به شرکت در کلاسهای حضوری و همچنان به سایر برنامه های منظم حضوری، فقط شاگردانی هستند، که در ابتدای روز مدرسه گواهی منفی آزمایش را دارا می باشند. آزمایشی که نتیجه آزمایش بر آن استوار است یا آزمایش خودی که در مدرسه انجام شده است، اجازه دارد حداکثر 72 ساعت قبل از آغاز روز مربوط به رفتن به مدرسه انجام شده باشد. در دو هفته اول درس پس از پایان تعطیلات مدرسه، حداقل سه آزمایش در هفته الزامیست. در صورت وجود مورد عفونت در کلاس یا گروه آموزشی، آزمایش ها در هر روز درسی به مدت دو هفته انجام می شود. شاگردان و معلمان کاملاً واکسینه شده یا بهبود یافته از این تکالیف مستثنی هستند.

مراقبت از کودکان

مراقبت در مراکز مهدکودکان و مراکز مخصوص کودکان در عملکرد منظم آن تحت شرایط پاندمیک مطابق به حکم برنامۀ بهداشت ایالت برای مراکز مراقبت از کودکان، که در سایت رسمی وزارت امور اجتماعی و ادغام ایالت هسن به نشر رسیده است، انجام می گیرد. مراقبت در گروههای ثابت، با این حال دیگر لازم نیست و برنامه های باز و نیمه باز امکان پزیر می باشد.

برای افرادی که علائم بیماری دارند و کسانی که تحت قرنطینه هستند، ممنوعیت ورود همچنان کما فی السابق لازم الاجرا است.

برای دریافت اطلاعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن، لینک زیر دیدن کنید:

www.soziales.hessen.de

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌های ایالت هِسنِ به زبان آلمانی قانوناً ملاک است. محلی امکان لازم الاجرا بودن مقررات اشد هست.

متن کامل قانونی این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید:

www.hessen.de

Schlagworte zum Thema