Informationen zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ بیمارستان ها، سراهای سالمندان و مراکز پرستاری - Informationen zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

وضع: 06.11.2021

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در مورد بیمارستان ها، سراهای سالمندان و مراکز پرستاری

عیادت در بیمارستان ها، در خانۀ سالمندان و در مراکز پرستاری اصولاً با رعایت مقررات شدید امکان پذیر است. داشتن گواهی منفی (گواهی واکسیناسیون، گواهی بهبودی یا گواهی آزمایش) و زدن ماسک پزشکی لازمیست. ادارۀ این مراکز می تواند ـ در صورتی که از نظر پزشک معالج یا به دلایل اخلاقی و اجتماعی، به ویژه در موارد تولد یا قرار داشتن افراد در حالت مرگ، نیاز باشد ـ برای اعضای خانوادۀ نزدیکِ عیادت شونده، استثنااتی در خصوص مقررات عیادت یا گواهی منفی آزمایش قایل گردد. مراقبت روزانه برای سالمندان کما فی السابق امکان پذیر است.

مراکز موظف اند، به بازدیدکنندگان بلافاصله قبل از مراجعه به مرکز حداقل هفته ای یکبار جهت اخذ گواهینامه آزمایش، خدمت آزمایشی رایگان ارائه دهند. از این گواهینامۀ آزمایش نمی توان برای سایر مراکز یا فعالیت های اوقات فراغت استفاده کرد.

کار توانبخشی ادامه دارد.

ممنوعیت دخول برای افرادی که علائم بیماری کووید ـ 19 را دارند، مانند: به ویژه تب، سرفه خشک (که ناشی از بیماری های مزمن نباشد)، از بین رفتن حس چشایی و بویایی، هنوز هم است. ممنوعیت ورود با ارائه گواهی تازه منفی آزمایش لغو می شود.

برای دریافت اطلاعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن، لینک زیر دیدن کنید:

www.soziales.hessen.de

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌ها به زبان آلمانی قانوناً ملاک است.

متن کامل قانونی این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید:

www.hessen.de

Schlagworte zum Thema