Informationen zu Reisen auf Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ مسافرت - Informationen zu Reisen auf Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

به روز آورده شده: 06.11.2021

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ مسافرت

مسافرت در داخل آلمان:

پیشنهادهای شب گذرانی و همچنان پزیرایی از مهمانان شب گذران در ورود و اقامت های بیشتر از هفت روز آنان در صورتی مجاز است که گواهی منفی آزمایش دو بار در هفته مطابق § 3 CoSchuV ارائه شود (این امر را زمانی می توان نادیده گرفت که اقامتگاه مراکز اجتماع فعال نداشته باشد)، و یک برنامۀ بهداشت طبق § 5 CoSchuV موجود باشد و به اجرا درآورده شود.

مقررات برای افراد وارد شده و برگشته از سفر خارج به ایالت هِسِن:

افرادی که از خارج به ایالت هِسِن وارد می شوند و در 10 روز اخیر قبل از ورودشان به کشور در یکی از مناطق خطرزای واگیری کرونا اقامت داشته اند، اصولاً مکلف اند که پس از ورود به کشور از یک منطقۀ ـ با یک نوع ویروس فوری یکه راست به خانۀخودشان یا اتاق مناسب بروند. قرنطینه پس از ورود به کشور از یک منطقۀ ـ دارای انواع ویروس برای مدت چارده روز و در غیر آن ده روز می باشد. در این مدت زمان، پزیرایی اشخاص مجاز نیست.

افرادی که به سن دوازده سالگی رسیده اند هنگام ورود به جمهوری فدرال آلمان باید دارای گواهی آزمایش، گواهی بهبودی یا گواهی واکسیناسیون باشند. افرادی که به سن دوازده سالگی رسیده اند و در ده روز گذشته قبل از ورود، در زمان ورود در منطقه ای که به عنوان منطقه متنوع از ویروسی طبقه بندی شده است، اقامت داشته اند، باید هنگام ورود به جمهوری فدرال آلمان دارای گواهی آزمون باشند، گواهی بهبودی یا گواهی واکسیناسیون در همچون حالتی کافی نیست. قبل از ورود به کشور باید به ادارۀ بهداشت اطلاع داده شود. این کار از طریق ثبت الکترونیکی ورود، در سایت: www.einreiseanmeldung.de انجام می شود. اگر امکان ثبت الکترونیکی ورود وجود نداشت، شما می توانید از طریق تلفن یا ایمیل با ادارۀ بهداشت تماس بگیرید. بسیاری از ادارات بهداشت ثبت مستقیم را در سایت های انترنتی خود امکان می بخشند.

قرنطینه شما برای افراد بدون علائم بیماری برای سارز ـ کووید ـ 2 هنگام ورود به پایان می رسد

  1. از مناطق خیلی بالای خطرناک با ارسال نتیجه آزمایش منفی، گواهی واکسیناسیون یا گواهی بهبودی به ادارۀ بهداشت. آزمایش به این منظور زودترش پنج روز بعد از ورود انجام داده شود.
  2. از مناطق با انواع ویروس، اصولاً 14 روز پس از ورود.

برای انجام آزمایش موقتاً از مقررات قرنطینه معاف هستید. در قرار ملاقات گذاشته شده، مستقیماً به پزشک خانواده تان یا به مرکز آزمایش دلخواهتان بروید و سپس به خانه خود برگردید.

آیین نامۀ ورود دولت فدرال استثناات مختلفی را در نظر گرفته است.

اطلاعات دال بر مناطق خطرزای بین المللی، به زبانهای آلمانی و انگلیسی را در این سایت دریافت می دارید:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.

برای دریافت اطلاعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن، لینک زیر دیدن کنید:

www.soziales.hessen.de

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌های ایالت هِسنِ و در جریدۀ رسمی فدرال به زبان آلمانی قانوناً ملاک است. محلی امکان لازم الاجرا بودن مقررات اشد هست.

متن کامل این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید:

www.hessen.de

متن کامل دستورالعمل ورود با توجه به ویروس کرونا در نسخه فعلی معتبر را می توانید در این سایت پیدا بکنید:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.htmlÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema