Informationen zu Veranstaltungen und Feiern in Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ برنامه ها و مهمانی ها - Informationen zu Veranstaltungen und Feiern in Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

به روز آورده شده: 06.11.2021

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در مورد برنامه ها و مهمانی ها

گردهمآیی ها، نمایشگاه های تجاری، برنامه ها و پیشنهادهای فرهنگی، مانند: تئاتر، اپراها، سینما و کنسرت ها، در صورتی مجاز اند، که شمار شرکت کنندگان آنها به بیشتر از 25 تن برسند، هرگاه:

ـ در فضای باز با بیش از 1000 شرکت کننده و همچنان در اتاق های بسته، فقط افرادی حضور داشته باشند که دارای گواهی منفی (اثبات واکسیناسیون، گواهی بهبودی یا گواهی آزمایش) اند

ـ یک برنامه فاصله و بهداشت موجود باشد و اجرا گردد و

ـ در برنامه های بزرگ با بیش از 5000 شرکت کننده، موجودیت مجوز مقام مربوطه.

مدل گزینه 2G


برگزار کنندگان و اپراتورها/متصدیان خصوصی این گزینه را دارند که فقط به افرادی دارای گواهی واکسیناسیون یا مدرک بهبودی اجازه ورود بدهند. به افراد زیر سن قانونی و به افرادی که به دلایل پزشکی نمی توانند واکسینه شوند و می توانند گواهی در این مورد ارائه دهند، نیز با گواهی آزمایش اجازه ورود داده می شود. کارکنان نیز باید به قاعده 2G پایبند باشند. در این مورد، هیچ محدودیت عمده ای در ارتباط با کرونا وجود ندارد: قوانین فاصله، به مانند تکلیف زدن ماسک و محدودیت های ظرفیت، منتفی می باشند. هنگام بازدید از سالن های رقص، دیسکوها یا کلوپ ها، کودکان و نوجوانان بدون گواهی واکسیناسیون یا گواهی بهبودی، باید آزمایش PCR انجام بدهند.

تجمعات خصوصی

برای ملاقات های خصوصی با دوستان، بستگان و آشنایان در آپارتمان، توصیه جدی این است که، همه افراد از قبل خودشان را آزمایش کنند، در صورتی واکسینه نشده یا بهبود نیافته باشند، و اگر بیش از 25 نفر دور هم جمع می شوند، برنامه فاصله و بهداشت طبق § 5 CoSchuV رعایت شود.

گردهمایی های مذهبی در کلیساها و کنیسه ها و مساجد و همچنین گردهمایی های سایر گروهای های مذهبی

در صورت موجود بودن و عملی کردن برنامۀ فاصله و بهداشت مطابق با§ 5CoSchuV ، مراسم تشییع جنازه، تدفین و اجتماعات مذهبی بدون توجه به تعداد افراد مجاز است.

برای دریافت اطلاعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن، لینک زیر دیدن کنید:

Öffnet sich in einem neuen FensterwwwÖffnet sich in einem neuen Fenster.soziales.hessen.de

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌های ایالت هِسنِ به زبان آلمانی قانوناً ملاک است. محلی امکان لازم الاجرا بودن مقررات اشد هست.

متن کامل قانونی این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید:

www.hessen.de

Schlagworte zum Thema