Informationen zur Maskenpflicht auf Persisch

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ وظیفۀ زدن ماسک در ایالتِ هسن - Informationen zur Maskenpflicht auf Persisch

Lesedauer:2 Minuten:

به روز آورده شده: 06.11.2021

اطلاعات وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن در بارۀ وظیفۀ زدن ماسک در ایالتِ هسن

از بهار سال 2020 بدین سو شهروندان زن و مرد در ایالت هسن مکلف به استفاده از پوشش ـ دهن ـ بینی اند. از 23 ژانویه 2021 در برخی از بخش ها تکلیف زدن ماسک پزشکی لازم الاجرا شده است. تکالیف موجود برای استفاده از ماسک از 23.06.2021 در آیین نامۀ محافظت از ویروس کرونا (CoSchuV) مجدداً استاندارد شده است.

از یک ماسک جراحی یا ماسک محافظتی با استاندارد FFP2، KN95،N95 یا قابل مقایسه بدون دریچه بازدم (ماسک طبی) باید استفاده شود:

 • در تردد نزدیک و دور اشخاص، مثلاً در اتوبوس ها، قطارها، تاکسی ها، کشتی ها، کشتی های مسافربری و هواپیماها.
 • در ایستگاه های قطار و فرودگاه ها و ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه های قطار زیرزمینی
 • در حالات شلوغ، زمانی که حداقل فاصله 1.5 متری به افراد خانواده های دیگر را نمی توان حفظ کرد، به ویژه در صف ها
 • در بخش های داخلی محل های کار و کارگاه ها. این مقرره در مکان، در بخش هایی که برای عموم قابل دسترسی نیست، اعمال می شود، مشروط بر اینکه بتوان فاصله 1.5 متری به افراد دیگر را با اطمئنان حفظ کرد.
 • در بخش های داخلی که مشتریان مغازه های (عمده و خرده فروشی)، پمپ های بنزین، رخت شویی ها و شعب بانک و پست، در بازارهای هفته و غیره، البته در آنجاها که اجازۀ ورود برای مشتریان و مراجعین هست.
 • در مراکز خرید سرپوشیده و خیابانها و سطح های سرپوشیده با فروشگاهها و مغازه های خیابانی.
 • هنگام شرکت در گردهمآیی های انجمن های دینی برای ادای مراسم عبادی در جماعت و نیز برگزاری مراسم سوگواری و تدفین در فضاهای سربسته تا گزینش یک صندلی برای نشستن.
 • در محوطۀ تجمع مراجعین و مشتریان شغل ها با شرکتهای خدماتی و موسسات قابل مقایسه. تکلیف ماسک برای مشتریان و ارائه کنندگان خدمات صدق می کند.
 • در کلیه مراکز درمانی مانند: بیمارستانها و مطب های پزشکی.
 • در دانشگاه ها، اکادمی های فنی و موسیقی، و در اتاق های مورد استفادۀ درون ساختمان ها، و همچنان در بایگانی ها تا گزینش یک صندلی برای نشستن.
 • در بخش های داخلی که تجمع مشتریان مراکز اسکان شبانه تا گزینش صندلی، به طور مثال در بخش کلوب شبانه یا بخش رستوران یا در لابی.
 • در حین استفاده از پیشنهادهای آموزشی که در اتاق های بسته انجام می شود، تا زمان نشستن به صندلی.
 • در حین استفاده از پیشنهادهای مراکز دولتی کمک به کودکان و جوانان، از جمله اقدامات سرپرستی در تعطیلات، اقدامات تربیوی کوتاه مدت و کارهای اجتماعی برای جوانان، که در اتاق های بسته انجام می شوند، تا زمان نشستن به صندلی.
 • در طول تماس شخصی مستقیم هنگام اجرای برنامه ها به توسط مراکز اولیۀ حمایوی که نقطه تلافی دو حوزۀ علمی اند یا مراکز تعلیمی و تربیوی استثنائی برای کودکان دارای معلولیت یا در معرض خطر معلولیت، مراکز اوتیسم (خوددرماندگی) و ​​نهادهای خدمات امدادرسانی به خانواده های معلولان، مادامی که این برنامه ها در اتاق های بسته برگزار شوند و تا زمانی که از صندلی های ثابت استفاده نشود.
 • در ساختمانهای مدارس و سایر ساختمان های مراکز آموزشی تا زمان نشستن به صندلی. در دو هفته اول درس پس از پایان تعطیلات مدرسه و در صورت عفونت در کلاس مدرسه از ماسک های پزشکی نیز باید هنگام نشسته بودن روی صندلی ها استفاده شود. در صورت شیوع بیماری در مدرسه نیز، ادارۀ بهداری، همراه با مدیر مدرسه می توانند بعداً دستور اجباری بودن زدن ماسک های پزشکی هنگام نشستن روی صندلی ها را بدهند.
 • از شرکت کنندگان در گردهمآیی ها و تجمعات و نمایشگاه های فنی و پیشنهادهای فرهنگی در اتاق های بسته گرفته تا نشستن به صندلی.
 • در بخش های داخلی که تجمع مشتریان مراکز غذاخوری اعم از کازینوها، سالن های قمار، مراکز شرط بندی و مراکز مشابه تا نشستن به صندلی.
 • در بخش های داخلی که تجمع مراجعین همه ساختمان های قابل دسترسی عمومی (به ویژه ساختمان های ادارات و دفاتر)

اضافه بر این، پوشیدن پوشش دهان و بینی، در صورت امکان ماسک پزشکی، در صورتی که امکان حفظ حداقل فاصله 1.5 متری به افراد سایر خانوارها نباشد، اکیداً توصیه می شود.

استثناات

از این وظیفۀ پوشش ـ دهن ـ بینی، مستثنی:

 • کودکان زیر 6 سال
 • افرادی که به سبب محدودیت سلامتی و معلولیت از پوشش محافظتی ـ دهن ـ بینی نمی توانند استفاده کنند.
 • کارکنان مراکز و شرکت ها در صورتی که تماس با افراد دیگری نداشته یا از اقدامات محافظتی غیر یا مساویانه، به ویژه دیوارهای جداساز برخوردار باشند، خواهند بود.
 • آموزگاران مراکز تعلیمی به جز از مدرسه و شرکت کنندگان در امتحانات، حتی المقدور برنامۀ بهداشتی در کنار رعایت حفظ فاصله و تبدیل مرتب هوای اتاق ها، استثنااتی را در مورد وظیفۀ پوشش ـ دهن ـ بینی قایل باشد.
 • آموزگاران و دانش آموزان هنگام تدریس عملی رشتۀ ساز بادی، تا جایی و به هر میزانی و تا زمانی که لازم است ماسک پزشکی به دلایل: درمانی، آموزشی، تربیوی، حقوقی، کشیشی، اخلاقی - اجتماعی یا سایر دلایل واقعی برداشته شود، و همچنان،
 • برای بازدیدکنندگان از خانه های سالمندان و اجتماعات مسکونی با مراقبت های سرپایی در اتاق های شخصی خص عیادت شونده، اگر کلیه ساکنان این اتاق ها به مفاد آیین نامۀ استثناات ـ در اقدامات حفاظتی کووید ـ 19 واکسینه شده یا افراد بهبود یافته باشند.

جریمه نقدی

استفاده نکردن از ماسک های پزشکی نقض قوانین تلقی می شود. در صورتی که شهروندان زن و مرد ماسک نزده باشند، این تخلف، جریمۀ نقدی به مبلغ 50 یورو را می تواند در پی داشته باشد.

برای دریافت اطلاعات تازه از سایت وزارت امور اجتماعی و ادغامِ ایالت هسن، لینک زیر دیدن کنید:

www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

فقط متن رسماً اعلام شدۀ آیين‌نامه‌‌ در روزنامۀ قوانين و آیين‌نامه‌‌های ایالت هِسنِ به زبان آلمانی قانوناً ملاک است.

متن کامل قانونی این دستورالعمل برای محافظت از جمعیت در برابر عفونت های ویروس کرونا SARS-CoV 2 (دستور العمل حفاظت در برابر ویروس کرونا) مورخ 22 ژوئن 2021 در نسخه معتبر مربوطه و همچنین دستورالعمل های حمایتی را در اینجا در یافت می دارید:

www.hessen.de

Schlagworte zum Thema