Allgemeine Informationen in Polnisch

Ogólne informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Integracji na temat koronawirusa - Allgemeine Informationen in Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Ogólne informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji na temat koronawirusa

1. Jak wygląda aktualna sytuacja?

Instytut Roberta Kocha (RKI) regularnie ocenia znaczenie nowego wirusa dla zdrowia ludności w Niemczech. Aktualna ocena ryzyka została opublikowana przez RKI pod adresem

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.htmÖffnet sich in einem neuen Fenster

Postanowienia Rządu Heskiego dla Hesji: Aby nie zaprzepaścić dotychczasowych sukcesów w zwalczaniu koronawirusa, w wielu dziedzinach życia nadal będą obowiązywały środki zapobiegawcze przed zakażeniem. Każda osoba ma obowiązek zachowywać się w taki sposób, aby nie narażać siebie i innych na możliwe do uniknięcia ryzyko infekcji.

Ponieważ liczba nowych zakażeń rośnie nieprzerwanie od tygodni, sytuacja w heskich szpitalach i na oddziałach intensywnej opieki medycznej jest coraz bardziej napięta. Aby nie obciążać nadmiernie systemu opieki zdrowotnej, dotychczas obowiązujące zasady będą w dużej mierze kontynuowane. Można dokonać tylko niewielkich korekt.

2. Gdzie uzyskam dalsze ogólne informacje na temat koronawirusa w Hesji?

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.Öffnet sich in einem neuen Fensterde oraz np. na stronach internetowych RKI (Instytutu Roberta Kocha), ECDC (Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób) lub WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

Heskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Integracji oraz kraj związkowy Hesja uruchomiły bezpłatne infolinie dla mieszkańców Hesji.

Odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia i kwarantanny zdrowotnej są udzielane w poniedziałki w godzinach od 8 do 18 oraz od wtorku do niedzieli w godzinach od 9 do 15. W przypadku dalszych pytań i informacji dotyczących wirusa koronawirusa można się z nami kontaktować od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 17, a w piątki od 8 do 15.

Z przyczyn technicznych pod numer infolinii 0800-5554666 nie można się dodzwonić z zagranicy. Osoby wracające z podróży mogą w razie pytań dzwonić pod numer infolinii kancelarii kraju związkowego: 611-32111000.

W razie pytań mieszkańcy mogą również zwracać się do właściwego Urzędu ds. Zdrowia. Dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: https://tools.rki.de/PLZTool/Öffnet sich in einem neuen Fenster.

3. Informacje o możliwościach samodzielnej profilaktyki pozwalającej zachować zdrowie

W ramach środka zapobiegawczego – chroniącego również przed grypą – wszyscy są proszeni o przestrzeganie następujących zasad higieny:

  • częste i dokładne mycie rąk
  • kasłanie i kichanie tylko w chusteczkę higieniczną lub zgięcie łokciowe
  • stosowanie chusteczek jednorazowych oraz wyrzucanie ich po każdym użyciu do pojemnika na odpady
  • unikanie uścisku dłoni / obejmowania / całowania w policzek
  • unikanie dotykania dłońmi nosa, ust i oczu (przede wszystkim po dotykaniu poręczy w autobusach lub klamek dotykanych przez inne osoby, również w domu)
  • regularne czyszczenie/dezynfekowanie smartfona, telefonu komórkowego, tabletu itp.
  • w miarę możliwości używanie wyłącznie własnych naczyń i sztućców
  • konsekwentne unikanie skupisk ludzi.

4. Jak należy się zachować w przypadku wystąpienia objawów?

Jeżeli poczujesz takie objawy chorobowe jak kaszel, gorączka czy duszności, powinieneś:

  • zgłosić się telefonicznie do swojego lekarza rodzinnego, lub
  • zadzwonić pod numer 116 -117 (numer lekarza dyżurnego).

Wymienione wyżej osoby/instytucje ustalą z Tobą,czy istnieje prawdopodobieństwo infekcji koronawirusem, i w razie uzasadnionego podejrzenia i podejmą dalsze działania diagnostyczne i terapeutyczne.

W nagłych wypadkach zdrowotnych należy dzwonić bezpośrednio pod numer 112.

Dokładniejsze informacje, również w innych językach, można znaleźć pod adresem

https://www.infektionsschutz.de/

Aktualnie w mediach społecznościowych krąży bardzo wiele nieprawdziwych informacji. Dlatego prosimy o korzystanie z podanych wyżej źródeł.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema