Eltern Fachkraftbrief auf Polnisch

Eltern Fachkraftbrief auf Polnisch, Stand 23.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

Ministerstwo Hesji
do spraw społecznych i integracji
Minister

Wiesbaden, dnia 23 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,
drodzy rodzice, drodzy pracownicy placówek dziennej opieki nad dziećmi,
w ciągu ostatnich kilku miesięcy wszyscy musieliśmy zaakceptować odczuwalne ograniczenia we wszystkich dziedzinach życia z powodu pandemii Corony – dotknęło to również placówki dziennej opieki nad dziećmi. Wy, drodzy rodzice i pracownicy, wspólnie pokonaliście ten długi okres i pomogliście powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Bardzo za to dziękuję.
Obecnie niski poziom wzrostu zakażeń otwiera możliwości złagodzenia działań. Jesteśmy bardzo świadomi specjalnych potrzeb dzieci. Z tego powodu, po dokładnym rozważeniu i na tle rozwoju językowego dzieci, jak również poziomu szczepień osób tam pracujących, zdecydowaliśmy się zrezygnować z podstawowego obowiązku noszenia maseczki dla wychowawców w placówkach dziennej opieki nad dziećmi. Decyzja o tym, czy i w jakich sytuacjach noszenie maski jest sensowne i konieczne podczas pracy pedagogicznej w placówkach i miejscach dziennej opieki nad dziećmi, należy zatem od najbliższego piątku, 25 czerwca 2021 r. do wychowawców miejsc typu „Kita” i pracowników dziennej opieki na miejscu. Mogą oni określać odpowiednie regulacje w ramach swoich planów higieny. Ponadto dostosowano się do państwowej koncepcji higieny i ustalono, że od momentu wejścia do miejsca typu „Kita”/miejsca dziennej opieki wszyscy odwiedzający powinni nosić medyczną osłonę na usta i nos.
Zaktualizowana koncepcja higieny zostanie w odpowiednim czasie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Wiemy również, jak trudne dla wielu rodzin były i są ograniczenia dotyczące godzin opieki nad dziećmi. Opieka w stałych grupach stanowi wielkie wyzwanie zarówno dla rodzin, jak i dla pracowników. Obecna korzystna sytuacja związana z infekcjami pozwala nam na ponowną pracę w otwartych lub częściowo otwartych placówkach, o ile pozwala na to sytuacja kadrowa na miejscu. Przejście to będzie wymagało pewnego nakładu organizacyjnego. Zakładamy, że od poniedziałku 5 lipca 2021 r. opieka nad stałymi grupami zostanie zakończona, a wszystkie placówki będą mogły regularnie funkcjonować z zachowaniem środków higieny.
Jednocześnie chcielibyśmy wyraźnie poprosić państwa o zachowanie czujności i ostrożności, aby nie narazić na szwank osiągniętego postępu. Nie możemy jeszcze w pełni ocenić wpływu nowego wariantu Delty. Jeśli liczba zakażeń znowu wzrośnie, konieczne może być ponowne wprowadzenie ograniczeń. Zakazy wstępu w przypadku usług opieki nad chorymi dziećmi i dorosłymi, jak również w przypadku kwarantanny pozostają bez zmian.
Wielu pracowników placówek dziennej opieki nad dziećmi jest obecnie w pełni zaszczepionych i w ten sposób zabezpieczonych przed ciężkim przebiegiem choroby. Niemniej jednak, osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy mogą nadal zachorować i przenieść wirusa, nawet jeśli prawdopodobieństwo tego jest znacznie mniejsze. Dlatego RKI (Instytut Roberta Kocha) podkreśla, że przestrzeganie odległości i zasad higieny jest nadal wymagane nawet w przypadku osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Dlatego też, drodzy pracownicy placówek dziennej opieki nad dziećmi, będziemy nadal udostępniać Wam testy do samodzielnego wykonania aż do jesiennych ferii w Hesji i prosimy o korzystanie z nich.
Chociaż możemy cieszyć się z wielu ułatwień w dziennej opiece nad dziećmi, które są teraz możliwe, apeluję do wszystkich Państwa, aby nadal odpowiedzialnie stawiać czoła pandemii i zachować ostrożność. Proszę Was, drodzy rodzice i drodzy pracownicy, abyście nadal zachowywali się tak, by nie narażać siebie ani nikogo innego na możliwe do uniknięcia ryzyko infekcji. Zachowajcie optymizm, ale nie bądźcie lekkomyślni.

Zachowajcie szczególną ostrożność podczas spotkań i skorzystajcie z oferty szczepień, jak tylko ją otrzymacie!
Z wzajemną rozwagą i spójnym działaniem mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie zachować to, co osiągnęliśmy po zakończeniu lata i będziemy w stanie kontynuować regularną pracę placówek dziennej opieki nad dziećmi w dłuższej perspektywie czasowej. Wszyscy mamy na to wpływ.
Z wyrazami szacunku
Kai Klose

Schlagworte zum Thema