Informationen Maskenpflicht Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące obowiązku noszenia maseczek w Hesji - Informationen Maskenpflicht Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące obowiązku noszenia maseczek w Hesji

Od wiosny 2020 roku mieszkańcy Hesji mają obowiązek noszenia osłony na usta i nos, a od 23 stycznia 2021 r. wprowadzano w niektórych miejscach obowiązek noszenia masek chirurgicznych. Od dnia 23.06.2021 r istniejący obowiązek noszenia maski został ponownie ujednolicony w rozporządzeniu o ochronie przed koronawirusami (CoSchuV).

Maskę chirurgiczną lub maskę ochronną typu FFP2, KN95, N95 lub porównywalną bez zaworu wydechowego (maska medyczna) należy nosić:

 • w lokalnym i dalekobieżnym transporcie publicznym, a więc np. w autobusach, pociągach, taksówkach, na statkach, promach i w samolotach,
 • na dworcach kolejowych i lotniskach, a także na przystankach autobusowych, stacjach metra i peronach kolejowych,
 • w miejscach zatłoczonych, gdy zachowanie minimalnego odstępu 1,5 m do osób z innych gospodarstw domowych nie jest możliwe, w szczególności w kolejkach,
 • wewnątrz pomieszczeń w zakładach pracy i biurach. Nie dotyczy to miejsc niedostępnych dla publiczności, pod warunkiem że odległość 1,5 metra od innych osób może być bezpiecznie zachowana,
 • wewnątrz sklepów (hurtowych i detalicznych), na stacjach benzynowych, w pralniach, w oddziałach banków i urzędów pocztowych, na cotygodniowych targach, generalnie wszędzie tam, gdzie mają wstęp klienci,
 • w zadaszonych centrach handlowych oraz na zadaszonych ulicach i obszarach ze sklepami i ulicami handlowymi,
 • podczas uczestnictwa w zgromadzeniach wspólnot religijnych w celu wspólnego praktykowania religii, a także w trakcie uroczystości żałobnych i na pogrzebach w pomieszczeniach zamkniętych do czasu zajęcia miejsca,
 • wewnątrz publicznych zakładów usługowych i podobnych obiektów. Wymóg noszenia maski dotyczy zarówno klientów, jak i usługodawców,
 • we wszystkich placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale i gabinety lekarskie,
 • w szkołach wyższych, akademiach zawodowych i muzycznych i w budynkach przez nie używanych, jak również w archiwach i bibliotekach, aż do zajęcia miejsc,
 • w zamkniętych pomieszczeniach publicznych w miejscach noclegowych do momentu zajęcia miejsca, np. w barze, restauracji lub w holu,
 • podczas uczestniczenia w programach edukacyjnych, które odbywają się w pomieszczeniach aż do momentu zajęcia miejsca,
 • podczas korzystania z państwowej oferty pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym wakacyjnych środków opieki, krótkoterminowych środków wychowawczych, jak również pracy socjalnej z młodzieżą, które odbywają się w zamkniętych pomieszczeniach, aż do zajęcia miejsca,
 • podczas bezpośredniego kontaktu osobistego w trakcie świadczenia usług przez interdyscyplinarne lub terapeutyczne ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, gabinety terapeutyczne, centra autyzmu oraz usługi wsparcia rodziny dla osób niepełnosprawnych, o ile odbywa się to w zamkniętych pomieszczeniach aż do zajęcia stałych miejsc siedzących,
 • w budynkach szkolnych i budynkach innych instytucji edukacyjnych, aż do zajęcia miejsca. Podczas pierwszych dwóch tygodni po wakacjach i w przypadku wystąpienia infekcji w klasie obowiązuje noszenie maski w ławce podczas zajęć szkolnych. W przypadku wybuchu epidemii w szkole, Urząd ds. Zdrowia wraz z dyrektorem szkoły może również nakazać noszenie masek w miejscach siedzących,
 • podczas uczestnictwa w imprezach, spotkaniach, targach i wydarzeniach kulturalnech odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach aż do momentu zajęcia miejsca,
 • W zamkniętych strefach publicznych lokali gastronomicznych, kasyn, salonów gier, agencji bukmacherskich i podobnych placówek do czasu zajęcia miejsca.
 • W publicznie dostępnych pomieszczeniach wszystkich budynków publicznych (przede wszystkim urzędów i biurowców).

Ponadto, jeśli nie jest możliwe zapewnienie minimalnej odległości 1,5 metra od osób z innych gospodarstw domowych, zdecydowanie zaleca się noszenie osłony na usta i nos, w miarę możliwości maski medycznej.

Wyjątki

Obowiązek noszenia maski zasłaniającej usta i nos nie dotyczy

 • dzieci poniżej 6 roku życia,
 • osób, które nie mogą nosić osłony na usta i nos z powodów zdrowotnych lub niepełnosprawności,
 • personelu instytucji i przedsiębiorstw, o ile nie ma kontaktu z innymi osobami lub gdy podjęte zostały inne co najmniej równoważne środki ochronne, w szczególności systemy oddzielające,
 • nauczycieli uczących na kursach w pozaszkolnych instytucjach edukacyjnych oraz biorących udział w egzaminach, o ile plan przestrzegania zasad higieny obok zachowania bezpiecznego dystansu i regularnej wymiany powietrza przewiduje wyjątki od obowiązku noszenia osłony na usta i nos,
 • nauczycieli i uczniów podczas zajęć praktycznych z instrumentami dętymi,
 • o ile i tak długo jak zdjęcie maski medycznej jest konieczne ze względów terapeutycznych, pedagogicznych, edukacyjnych, prawnych, duszpasterskich, etyczno-społecznych lub innych rzeczywistych powodów, a także
 • w przypadku wizyt w domach i ambulatoryjnych domach opieki w pokojach osoby, która ma być odwiedzona, jeżeli wszyscy mieszkańcy tych pokoi są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami w rozumieniu rozporządzenia o odstępstwie od środków ochronnych COVID-19.

Grzywna

Nienoszenie maski medycznej jest wykroczeniem. Jeżeli obywatele nie będą nosić maseczki, może to skutkować karą grzywny w wysokości 50 euro.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych

i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem-CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema