Informationen zu Einzelhandel und Dienstleistung auf Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące sklepów, usług i rzemiosła - Informationen zu Einzelhandel und Dienstleistung auf Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące sklepów, usług i rzemiosła

Sklepy

Prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego, w tym cotygodniowe targi, targi specjalne i porównywalne imprezy handlowe, jak również sprzedaż bezpośrednia od producenta lub wytwórcy oraz sklepy spożywcze, jak również urzędy pocztowe, banki, kasy oszczędnościowe, stacje benzynowe, pralnie i podobne zakłady są dozwolone z zachowaniem zasad higieny.

Usługi i rzemiosłoV

Świadczenie usług i udzielanie porad, w tym działalność rzemieślnicza, odbywa się w miarę możliwości bez bezpośredniego, osobistego kontaktu fizycznego. Należy przestrzegać zaleceń Instytutu Roberta Kocha dotyczących higieny, w szczególności w zakresie kontaktu i zachowania bezpiecznej odległości.

Usługi związane z ciałem, z wyjątkiem zabiegów niezbędnych z medycznego punktu widzenia, mogą być oferowane wyłącznie klientom posiadającym dowód szczepienia, przebytej infekcji lub testu (dowód negatywny , § 3 CoSchuV) i mogą być świadczone wyłącznie przez osoby posiadające również dowód negatywny.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji Hesji: www.soziales.hessen.de

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji. Lokalnie mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne przepisy.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema