Informationen zu Freizeit und Sport auf Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące czasu wolnego i aktywności sportowej - Informationen zu Freizeit und Sport auf Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące czasu wolnego i aktywności sportowej

Czas wolny

Otwarcie parków zwierząt, ogrodów zoologicznych, ogrodów botanicznych, parków rozrywki i podobnych obiektów jest dozwolone tylko z zachowaniem zasad dystansu i higieny (§ 5 CoSchuV). W pomieszczeniach zamkniętych mogą przebywać tylko osoby posiadające dowód szczepienia, przebytej infekcji lub przeprowadzonego testu (dowód negatywny, § 5 CoSchuV).

Baseny kąpielowe, łaźnie termalne, kąpieliska przy zbiornikach wodnych, sauny i podobne objekty mogą być udostępnione dla publiczności tylko z zachowaniem zasad dystansu i higieny (§ 5 CoSchuV). W pomieszczeniach zamkniętych mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające dowód negatywny (§ 3 CoSchuV).

Otwarcie siłowni i podobnych obiektów jest dozwolone tylko z zachowaniem zasad dystansu i higieny (z § 5 CoSchuV. W pomieszczeniach zamkniętych mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające dowód negatywny (§ 3 CoSchuV).

Otwarcie kasyn, salonów gier i podobnych zakładów, jak również przebywanie w agencjach bukmacherskich jest dozwolone tylko z zachowaniem zasad dystansu i higieny zgodnie z § 5 CoSchuV. W pomieszczeniach zamkniętych mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające dowód negatywny (§ 3 CoSchuV).

Otwarcie muzeów, zamków, galerii i miejsc pamięci jest dozwolone tylko z zachowaniem zasad dystansu i higieny (§ 5 CoSchuV). W pomieszczeniach zamkniętych mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające dowód negatywny (§ 3 CoSchuV).

Prowadzenie lokali tanecznych, dyskotek, klubów i podobnych miejsc jest dozwolone na wolnym powietrzu, jeżeli wpuszczane są tylko osoby z negatywnym dowodem (§ 3 CoSchuV), dane kontaktowe są rejestrowane zgodnie z § 4 CoSchuV, na każde 5 metrów kwadratowych powierzchni przypada tylko jedna osoba oraz istnieje i jest realizowana koncepcja zachowania dystansu i higieny (§ 5 CoSchuV). W pomieszczeniach zamkniętych przebywać mogą tylko goście z dowodem szczepienia, ozdrowienia lub uznanym testem laboratoryjnym (PCR lub podobne). Zakłady gastronomiczne mogą dalej działąć za zgodą właściwego organu do spraw zdrowia, niezależnie od odpowiedzialności innych organów.

Prowadzenie domu publicznego lub podobnego lokalu, udostępnianie pojazdu służącego do prostytucji, realizacja i organizacja imprez służących prostytucji, jak również świadczenie usług seksualnych z kontaktem fizycznym w tym znaczeniu jest dozwolone, jeżeli przyjmowani są tylko klienci z negatywnym dowodem (§ 3 CoSchuV) i jeżeli odbywa się rejestracja danych kontaktowych klientów zgodnie z § 4 CoSchuV. Osoba świadcząca usługę musi również posiadać negatywny dowód. Wystarczające jest przeprowadzanie testów w zakładzie conajmniej dwa razy w tygodniu.

Sport:

Uprawianie sportu jest dozwolone w obiektach sportowych, jeżeli istnieje koncepcja higieny właściwa dla danego sportu. Na terenie krytych obiektów sportowych mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające dowód negatywny (§ 3 CoSchuV). Widzów obowiązuje regulamin imprezy.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych

i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących znajduje się na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema