Informationen zu Kontaktbeschränkungen in Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące ograniczenia kontaktów - Informationen zu Kontaktbeschränkungen in Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące ograniczenia kontaktów

Ogólne przepisy dot. ograniczenia kontaktów w przestrzeni publicznej

Nie ma ograniczeń co do określonej liczby osób lub gospodarstw domowych w przypadku przebywania w miejscach publicznych. Zachęcamy wszystkich do zachowywania się w taki sposób, aby nie narażać siebie i innych na możliwe do uniknięcia ryzyko infekcji. Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach osobistych, zwłaszcza z osobami, które w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są narażone na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Zaleca się noszenie maski medycznej podczas spotkań w zamkniętej przestrzeni osób, z których nie wszystkie są w pełni zaszczepione a pochodzą z różnych gospodarstw domowych lub nie zachowują minimalnej odległości 1,5 metra od osób z innych gospodarstw domowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić ich odpowiednie i regularne wietrzenie. W przypadku wystąpienia ostrych objawów ze strony układu oddechowego należy w miarę możliwości unikać kontaktu z członkami innych gospodarstw domowych do czasu wyjaśnienia przyczyn.

W przypadku wspólnych spotkań ponad 25 osób nadal obowiązują dodatkowe postanowienia, takie jak negatywny dowód (dowód szczepienia, przebytej infekcji, test) i opracowanie koncepcji higieny, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia i umożliwienia dalszych działań monitorowania.

Prywatne spotkania towarzyskie

Jeżeli podczas prywatnych spotkań z przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi w domu zbierze się więcej niż 25 osób, to stanowczo zaleca się, aby wszystkie te osoby, które nie są zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, wykonały wcześniej test.

 

Szkoły

Tylko uczniowie, którzy posiadają negatywny dowód na początku dnia szkolnego mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, jak również w innych regularnych wydarzeniach stacjonarnych szkoły. Test, na którym oparty jest wynik testu lub autotest przeprowadzony w szkole nie może być przeprowadzony wcześniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem danego dnia szkolnego. W pierwszych dwóch tygodniach zajęć po zakończeniu wakacji szkolnych i w przypadku wystąpienia infekcji w klasie wymagane są minimum trzy testy tygodniowo. W przypadku wystąpienia infekcji w klasie lub grupie wymagane jest codzienne testowanie w dni zajęć szkolnych przez następnych 14 dni. W pełni zaszczepieni lub ozdrowieni uczniowie i nauczyciele są zwolnieni z tych wymagań.

Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach jest sprawowana w warunkach pandemii zgodnie z krajową koncepcją higieny dla placówek opieki nad dziećmi, która jest opublikowana na stronie internetowej heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji. Opieka w stałych grupach nie jest już zatem konieczna i możliwe są koncepcje otwarte lub częściowo otwarte.

Dla osób z objawami choroby, jak również osób objętych kwarantanną, nadal obowiązuje zakaz wstępu.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych

i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji. Lokalnie mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne przepisy.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster.

Schlagworte zum Thema