Informationen zu Krankeneinrichtungen in Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dot. szpitali, domów seniora i innych - Informationen zu Krankeneinrichtungen in Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące szpitali, domów seniora i placówek opiekuńczych

Wizyty w szpitalach, domach seniorów i placówkach opiekuńczych są zasadniczo możliwe przy zachowaniu ściśle określonych warunków. Obowiązuje negatywny dowód (dowód szczepienia, przebytej infekcji lub testu) i maska medyczna. Kierownictwo ośrodka może zezwolić na odstępstwa od reguł dotyczących odwiedzin lub dowodów negatywnych dla członków najbliższej rodziny, jeżeli jest to wskazane według oceny lekarzy prowadzących leczenie lub ze względów etyczno-społecznych, zwłaszcza w przypadku porodów lub osób umierających. Dzienna opieka nad seniorami jest nadal możliwa.

Placówki zobowiązane są do oferowania odwiedzającym bezpłatnych testów w celu uzyskania zaświadczenia o przeprowadzonym teście przynajmniej raz w tygodniu bezpośrednio przed wizytą w placówce. Niniejsze świadectwo badania nie może być wykorzystywane dla innych obiektów lub zajęć rekreacyjnych.

Ośrodki rehabilitacyjne mogą być odwiedzane.

Osoby z objawami COVID-19, w szczególności z gorączką, suchym kaszlem (nie spowodowanym przewlekłą chorobą), utratą zmysłu smaku i węchu mają generalnie zakaz wstępu. Poprzez wylegitymowanie się dowodem przeprowadzonego testu zakaz wstępu zostaje zniesiony.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych

i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema