Informationen zu Reisen in Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące podróżowania - Informationen zu Reisen in Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące podróżowania

Podróżowanie na terenie Niemiec

Oferty noclegów, w tym oferty wyżywienia dla przyjmowanych gości na nocleg są dozwolone, gdy w dniu przyjazdu, jak również podczas pobytów dłuższych aniżeli 7 dni, dwa razy w tygodniu zostanie przedstawiony dowód negatywny zgodnie z § 3 CoSchuV (nie dotyczy to sytuacji, gdy w obiekcie nie są prowadzone żadne pomieszczenia ogólnodostępne) i istnieje i realizowana jest koncepcja higieny zgodnie z § 5.

Przepisy dla osób wracających do Hesji z zagranicy

Osoby, które wjeżdżają na teren Republiki Federalnej Niemiec z zagranicy i które w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem przebywały na obszarze wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem lub wariantem koronawirusa, po wjeździe są zasadniczo zobowiązane niezwłocznie i bezpośrednio udać się do własnego miejsca zamieszkania lub odpowiedniego miejsca zakwaterowania. Kwarantanna trwa w przypadku wjazdu z obszaru dotkniętego wariantami wirusa czternaście dni a w innym przypadku dziesięć dni. W tym okresie nie wolno przyjmować gości.

Osoby, które ukończyły dwunasty rok życia, muszą przy wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec posiadać dowód testu, dowód przebytej infekcji lub dowód szczepienia. Osoby, które ukończyły 12 lat i w momencie wjazdu przebywały kiedykolwiek w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem na obszarze zaklasyfikowanym jako obszar występowania wariantów wirusa, muszą przy wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec posiadać dowód testu; dowód przebytej infekcji lub dowód szczepienia nie jest w tym przypadku wystarczający. Należy już przed wjazdem poinformować o tym Urząd ds. Zdrowia. Odbywa się to drogą elektronicznego zgłoszenia przyjazdu pod adresem www.einreiseanmeldung.de. Jeżeli elektroniczne zgłoszenie przyjazdu było niemożliwe, można zwrócić się do Urzędu ds. Zdrowia drogą telefoniczną lub mailową. Wiele Urzędów ds. Zdrowia umożliwia zgłoszenia bezpośrednio na swoich stronach internetowych.

Twoja kwarantanna kończy się dla osób bez objawów choroby na SARS-CoV-2 w momencie wjazdu

  1. z obszarów wysokiego ryzyka wraz z przekazaniem do urzędu zdrowia negatywnego wyniku testu, dowodu szczepienia lub dowodu ozdrowienia po przebytej infekcji. W tym celu należy przeprowadzić test najwcześniej pięć dni po wjeździe do kraju,
  2. z obszarów występowania wariantów wirusa zasadniczo dopiero po 14 dniach od wjazdu.

Na potrzeby przeprowadzenia testu następuje krótkoterminowe zwolnienie z przepisów dotyczących kwarantanny. W ustalonym terminie należy udać się bezpośrednio do lekarza rodzinnego lub wybranego ośrodka diagnostycznego, a następnie wrócić do swojego miejsca zamieszkania.

Rozporządzenie Rządu Federalnego dotyczące wjazdu przewiduje różne wyjątki.

Informacje na temat wykazu międzynarodowych obszarów ryzyka w języku niemieckim i angielskim można znaleźć na stronie https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htmlÖffnet sich in einem neuen Fenster.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych

i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji oraz w Federalnym Dzienniku Ustaw.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Pełny tekst brzmienia rozporządzenia z aktualnymi zmianami w spr. koronawirusa dot. powrotów do kraju można znaleźć na stronie: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.htmlÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema