Informationen zu Veranstaltungen und Feiern in Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące imprez i uroczystośc - Informationen zu Veranstaltungen und Feiern in Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021 r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące wydarzeń kulturalnych, imprez i spotkań

Spotkania, targi, imprezy i oferty kulturalne, takie jak teatry, opery, kina i koncerty, w których uczestniczy więcej niż 25 osób, są dozwolone, jeżeli

- tylko osoby z negatywnym dowodem (dowód szczepienia, przebytej infekcji lub testu) biorą udział w imprezie na zewnątrz przy ponad 1000 uczestników i w zamkniętych pomieszczeniach – i zasada zachowania dystansu i plan higieny istnieją i są realizowane

- w przypadku dużych imprez z udziałem ponad 5 000 uczestników – istnieje zezwolenie wydane przez właściwy organ.

Model z opcją 2G (geimpft, genesen-zaszczepieni, ozdrowieńcy)

Organizatorzy imprez i podmioty prywatne mają możliwość przyjmowania wyłącznie osób zaszczepionych i po przebytej infekcji. Również osoby niepełnoletnie i osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą być zaszczepione i mogą to udowodnić, mogą zostać wpuszczone za okazaniem dowodu przeprowadzonego testu. Pracownicy mają również obowiązek przestrzegania zasady 2G. W tym przypadku nie obowiązują istotne ograniczenia związane z koronawirusem: zasada zachowania odległości nie ma już zastosowania, podobnie jak wymagania dotyczące noszenia maski i ograniczenia dot. liczby gości. Dzieci i młodzież bez dowodu szczepienia lub przebytej infekcji odwiedzający lokale taneczne, dyskoteki lub kluby potrzebują aktualny wynik testu PCR.

Spotkania prywatne w domach

W przypadku prywatnych spotkań z przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi w domu, gdy liczba gości przekracza 25 osób, zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie osoby poddały się wcześniej testom, chyba że są zaszczepione lub są ozdrowieńcami i – i zasada zachowania dystansu i plan higieny istnieją i są realizowane zgodnie z § 5 CoSchuV.

Zgromadzenia religijne w kościołach, synagogach i meczetach, a także zgromadzenia innych wspólnot religijnych.

Uroczystości pogrzebowe, pochówki i zgromadzenia religijne są dopuszczalne niezależnie od liczby osób, jeżeli istnieje i jest realizowana zasada zachowania odległości i higieny zgodnie z § 5 CoSchuV.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych

i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji. Lokalnie mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne przepisy.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

 

Schlagworte zum Thema