Informationen zur Gastronomie in Polnisch

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące branży gastronomicznej - Informationen zur Gastronomie in Polnisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stan na: 06.11.2021r.

Informacje Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Integracji dotyczące gastronomii i noclegów

Lokale gastronomiczne, stołówki, hotele, kantyny, lodziarnie, kawiarnie i inne lokale mogą oferować potrawy i napoje do odbioru i dostawy, jeżeli istnieje i jest realizowana zasada zachowania odległości i plan higieny zgodnie z § 5 CoSchuV (Heskie Rozporządzenie o Ochronie przed Koronawirusem).

Potrawy i napoje mogą być również oferowane do konsumpcji na miejscu, jeżeli istnieje i jest realizowana zasada zachowania dystansu i plan higieny zgodnie z § 5 CoSchuV i w pomieszczeniach przebywają osoby z dowodem szczepienia, przebytej infekcji lub negatywnym wynikiem testu (negatywny m dowód zgodnie z § 3 CoSchuV )).

W przypadku imprez w restauracjach i zakładach pracy obowiązują te same wymogi, jak w przypadku innych imprez i wydarzeń kulturalnych.

Imprezy i zgromadzenia w miejscach publicznych są dozwolone z więcej niż 25 uczestnikami pod następującymi warunkami, jeśli na zewnątrz z więcej niż 1000 uczestników i w zamkniętych pomieszczeniach są obecne tylko osoby z negatywnym dowodem (§ 3 CoSchuV) i istnieje i jest realizowana koncepcja zachowania odległości i higieny (§ 5 CoSchuV).

W hotelach i innych placówkach noclegowych posiadających pomieszczenia do wspólnego użytku publicznego należy przedłożyć negatywny dowód (§ 3 CoSchuV) w dniu przyjazdu i podczas dłuższych pobytów dwa razy w tygodniu.

Model z opcją 2G (geimpft, genesen-zaszczepieni, ozdrowieńcy)

Organizatorzy imprez i podmioty prywatne mają możliwość przyjmowania wyłącznie osób zaszczepionych i po przebytej infekcji. Pracownicy muszą również przestrzegać zasady 2G. W tym przypadku nie obowiązują istotne ograniczenia związane z koronawirusem: zasada zachowania odległości nie ma już zastosowania, podobnie jak wymagania dotyczące noszenia maski i ograniczenia dot. liczby gości. Dzieci i młodzież do 18 roku życia są zwolnione z obowiązku 2G, jeżeli posiadają negatywny dowód zgodnie z §3 CoSchuV (np. książeczka testowa lub szybki test), jak również osoby, które nie mogą być zaszczepione z powodów zdrowotnych i udokumentują to pisemnym zaświadczeniem lekarskim, które zawiera również imię, nazwisko i datę urodzenia oraz dowód przeprowadzonego test zgodnie z §3.

Noclegi

Zakwaterowanie łącznie z wyżywieniem dla gości nocujących jest dozwolone, jeżeli w dniu przyjazdu i dwa razy w tygodniu przy pobytach dłuższych niż siedem dni zostanie przedstawiony dowód negatywny zgodnie z § 3 CoSchuV (nie dotyczy to sytuacji, gdy w obiekcie nie ma żadnych pomieszczeń do ogólnego użytku), i istnieje i jest realizowany plan higieny zgodnie z § 5.

Aktualne informacje można znaleźć na stronie Heskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych

i Integracji pod następującym adresem: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Podstawę prawną stanowi wyłącznie Rozporządzenie opublikowane w języku niemieckim w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń kraju związkowego Hesji. Lokalnie mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne przepisy.

Pełny tekst prawny Rozporządzenia w sprawie ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV 2 (Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem -CoSchuV-) z dnia 22 czerwca 2021 r. z aktualnymi zmianami oraz rozporządzeń towarzyszących można znaleźć na stronie: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster.

Schlagworte zum Thema