Merkblatt Testangebote durch Unternehmen

Informacje na temat możliwości testowania osób zatrudnionych - Merkblatt Testangebote durch Unternehmen

Lesedauer:2 Minuten:

Informacje na temat możliwości testowania osób zatrudnionych

(stan na 11.05.2021)

I. Testowanie
Testowanie pod kątem zakażeń jest istotnym elementem w procesie zwalczania transmisji niebezpiecznego koronawirusa. Testy mają na celu szybkie wykrywanie zakażeń. Chroni to wszystkich ludzi bezpośrednio i pozwala ochronić układ odpornościowy przed niebezpiecznym przeciążeniem. Mimo testowania należy zachować zasadę DDM+W: dystans (przynajmniej 1,5 metra), dezynfekcja (właściwe kasłanie, kichanie i dokładne mycie rąk), maseczka oraz wietrzenie pomieszczeń.
II. Możliwości testowania osób zatrudnionych
Wszystkim osobom zatrudnionym w zakładach pracy, które nie pracują wyłącznie w trybie zdalnym, pracodawcy mają obowiązek umożliwienia testu na obecność koronawirusa przynajmniej dwa razy w tygodniu. Oto możliwe opcje:
- test wykonywany samodzielnie,
- szybki test wykonywany profesjonalnie przez osoby trzecie lub
- test PCR wykonywany profesjonalnie przez osoby trzecie.
Z opcji testowania należy w miarę możliwości korzystać przed rozpoczęciem danej pracy. Koszty testów ponoszą pracodawcy. Udział w testach jest dobrowolny, można wystawić zaświadczenie.
III. Skutki w przypadku dodatniego wyniku testu
Otrzymanie informacji, zgodnie z którą test na obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dał wynik dodatni, wiąże się z bezpośrednimi konsekwencjami i obowiązkami. Informacje można znaleźć pod następującym adresem:
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/informationen_quarantaene_nach_einem_positiven_test_polnisch_17_05_2021.pdfÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema