Hygienekonzept auf Rumänisch

Hygienekonzept auf Rumänisch, Stand 29.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

Conceptul de igienă pentru protecția copiilor și a angajaților din instituțiile de zi pentru îngrijirea copiilor, precum și a personalului din instituțiile de zi pentru îngrijirea copiilor din Landul Hessa în timpul pandemiei cauzată de SARS-CoV-2

Data emiterii: 29 iunie 2021

Cuprins
Introducere ................................................................................................................................ 2
Informații generale privind măsurile de protecție și organizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru copii ...................................................................................................................... 3
Măsuri generale de protecție ................................................................................................. 4
Reguli generale de igienă ....................................................................................................... 6
Zona de intrare ......................................................................................................................... 7
Mese ........................................................................................................................................... 8
Activitățile pedagogice și organizatorice de zi cu zi .................................................................. 8
Conferințe și reuniuni ................................................................................................................. 9
Documentarea pentru urmărirea posibilelor lanțuri de transmitere............................................ 9
Igiena camerei ............................................................................................................................ 9
Aerisirea ................................................................................................................................... 10
Utilizarea mijloacelor tehnice auxiliare ................................................................................... 10
Reguli generale de igienă ......................................................................................................... 11
Igiena și curățenia în zona sanitară........................................................................................... 12
Obligațiile angajatorului și persoanele cu risc mai mare de evoluție severă a bolii COVID-19 .................................................................................................................................................. 13
Obligația de raportare ............................................................................................................... 15
Aspecte generale ...................................................................................................................... 15
Pagina 2 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
Introducere
Răspândirea la nivel mondial a bolii COVID-19 cauzată de noul virus SARS-COV-2 a fost declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) la 11 martie 2020.
Odată cu creșterea rapidă a numărului de infecții în Germania, instituțiile de zi pentru îngrijirea copiilor (creșe, centre de îngrijire de zi, grădinițe, centre de zi pentru copii, centre de îngrijire după școală) au fost închise la nivel național în luna martie 2020,1 inclusiv în Landul Hessa. După deschideri temporare, din cauza creșterii din nou a incidenței, au fost necesare noi restricții.
Funcționarea normală a fost reluată la data de 25 iunie 2021. De atunci, admiterea copiilor îngrijiți pe baza unui contract sau în conformitate cu statutul se face în baza prevederilor Codului de securitate socială german (SGB) VIII. În principiu, în acest caz se aplică condițiile-cadru în conformitate cu art. 25a și următoarele din Legea asistenței pentru copii și tineri (HKJGB); tranziția trebuie să aibă loc până la 5 iulie 2021. Cu toate acestea, este vorba o funcționare normală care, din motive legate de protecția contra infecțiilor, poate avea loc, ca și mai înainte, numai cu respectarea diferitelor măsuri de igienă și a măsurilor aferente. Prin urmare, planurile de igienă ale instituțiilor de îngrijire de zi trebuie adaptate în mod continuu la evoluțiile agentului patogen SARS-CoV-2.
În ultimele săptămâni, incidența infecțiilor a scăzut puternic și continuu în Landul Hessa.
De aceea, luând în considerare toți factorii de sănătate, economici și sociali, pot fi reduse în mod semnificativ măsurile de protecție dispuse până în prezent în domeniul îngrijirii copiilor.
Regulile de igienă și măsurile de protecție în instituțiile de zi pentru îngrijirea copiilor și centrele de zi pentru îngrijirea copiilor pot reduce semnificativ
1 1 În textul care urmează, termenul de instituție de zi pentru îngrijirea copiilor (Kita) este utilizat ca termen generic pentru creșe, centre de zi de îngrijire a copiilor, grădinițe și centre de îngrijire după școală.
Pagina 3 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
probabilitatea de transmitere și pot minimiza riscurile de infectare. În conformitate cu art. 36 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) din 2001, instituțiile de îngrijire a copiilor în comunitate sunt obligate să definească în planurile lor de igienă procedurile interne pentru respectarea igienei în vederea prevenirii și controlului infecțiilor.
Prezentul concept de igienă privitor la pandemia COVID 19 servește drept referință pentru ajustarea planurilor de igienă ale instituțiilor de zi pentru îngrijirea copiilor și drept recomandări pentru îngrijirea copiilor în centrele de zi.
Pe baza conceptului de nivel de escaladare al Landului Hessa, pentru orașele și districtele independente pot fi emise dispoziții specifice la nivel local în cazul creșterii numărului de infecții, în funcție de nivelul de escaladare, și în ceea ce privește măsurile de igienă în centrele de zi pentru îngrijirea copiilor.
Informații generale privind măsurile de protecție și organizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru copii
Coronavirusul SARS-CoV-2 este transmisibil de la o persoană la alta. Principalele moduri de transmitere sunt infecția prin picături și transmiterea pe calea aerului prin aerosoli, care sunt mult mai mici decât picăturile normale.
Infecția prin picături se produce, în principal, direct prin intermediul mucoaselor căilor respiratorii. În plus, este posibilă și transmiterea indirectă prin intermediul mâinilor, care intră apoi în contact cu mucoasa bucală sau nazală, precum și cu conjunctiva oculară. Distanța minimă de 1,5 metri poate contribui la reducerea transmiterii prin picături.
Aerosolii din aer pot persista în aer mult mai mult timp decât picăturile normale, care cad pe sol datorită greutății lor. Pe de altă parte, aerosolii se pot răspândi în spații închise și, prin aceasta, pot acoperi distanțe mai mari.
Deoarece, în cazul copiilor cu vârsta sub șase ani, nu este de așteptat să se respecte distanța minimă de 1,5 metri între ei și deoarece activitatea pedagogică
Pagina 4 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
poate include și o interacțiune corporală apropiată, în cazul îngrijirii copiilor trebuie respectate reguli speciale de protecție și igienă.
Măsuri generale de protecție
Persoanele (copii, părinți, angajați, persoane din exterior) nu au voie să intre în incinta instituției/centrului de zi pentru îngrijirea copiilor,
• dacă aceste persoane sau membrii gospodăriilor lor prezintă simptome ale bolii produse de infecția cu COVID-19, în special febră, tuse uscată (care nu este cauzată de o boală cronică) sau pierderea simțului gustului sau al mirosului,
• atât timp cât aceste persoane sau membrii aceleiași gospodării fac obiectul unei izolări individuale dispuse (ordin de punere sub carantină al autorității de sănătate publică în conformitate cu art. 30 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor) sau al unei izolări generale din cauza unei infecții cu SARS-CoV-2 detectată prin testul PCR. Acest lucru nu se aplică persoanelor care lucrează în instituții, în cazul în care izolarea nu a fost pentru ele însele, ci pentru un membru al aceleiași gospodării.
Interdicția de intrare nu se aplică persoanelor vaccinate sau însănătoșite, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 2 și 3 sau pct. 4 și 5 din Ordonanța de exceptare a măsurilor de protecție COVID 19 (SchAusnahmV), dacă
• aceste persoane nu prezintă ele însele simptome de COVID-19 și nu fac obiectul obligației de izolare,
• izolarea membrului gospodăriei nu s-a produs din cauza unei variante virale a coronavirusului SARS- CoV-2 cu caracteristici îngrijorătoare definite de Institutul Robert Koch, care nu este încă răspândită în Germania.
În sensul art. 2 pct. 2-5 SchAusnahmV
• o persoană vaccinată este o persoană asimptomatică care se află în posesia
Pagina 5 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
unui certificat de vaccinare care i-a fost emis,

o dovadă de vaccinare este o dovadă a existenței unei vaccinări de protecție completă împotriva coronavirusului SARS-CoV-2 în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă, în formă materializată sau digitală, în cazul în care vaccinarea de protecție de bază a fost efectuată cu unul sau mai multe vaccinuri enumerate de Institutul Paul Ehrlich pe internet la adresa www.pei.de/impfstoffe/covid-19 , și
a) fie constă într-un număr de doze de vaccin publicate de Institutul Paul Ehrlich pe internet la adresa www.pei.de/impfstoffe/covid-19, necesare pentru o vaccinare completă și au trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare unică necesară sau
b) în cazul unei persoane însănătoșite constă într-o singură doză administrată de vaccin,
• o persoană însănătoșită este o persoană asimptomatică care se află în posesia unui certificat de însănătoșire care i-a fost emis,
• o dovadă de însănătoșire este dovada cu privire la existența unei infecții anterioare cu coronavirusul SARS-CoV-2 în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă, în formă materializată sau digitală, în cazul în care testul de bază a fost efectuat prin diagnosticare de laborator cu ajutorul detecției acidului nucleic (PCR, PoC-PCR sau alte metode de amplificare a acidului nucleic) și au trecut cel puțin 28 de zile și cel mult șase luni.
• În cazul apariției unor simptome acute de boală la un copil, dacă este posibil și în funcție de vârstă, un membru al personalului de îngrijire va trebui să aplice o mască pentru gură și nas, și copilul afectat va trebui dus imediat într-o cameră separată și îngrijit separat. Persoana care are grijă de copilul bolnav va trebui să poarte, de asemenea, o mască pentru gură și nas sau, dacă este necesar, o mască FFP2. Va trebui să urmeze, cât mai curând posibil, o preluare de către părinți.
• În cazul copiilor care, conform informațiilor de la Institutul Robert Koch, fac
Pagina 6 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
parte din grupuri de persoane care, conform cunoștințelor actuale, sunt supuse unui risc mai mare de evoluție gravă a bolii (
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html), părinții vor trebui să clarifice împreună cu medicul pediatru măsurile de protecție adecvate și împreună cu forul tutelar modul de punere a acestora în aplicare în serviciile de zi pentru îngrijirea copiilor. •
În cazul unei boli acute a angajaților, aceștia vor trebuie să părăsească imediat instituția de zi pentru îngrijirea copiilor. În cazul bolilor acute ale personalului centrului de îngrijire de zi sau a unei persoane din aceeași gospodărie, va trebui să se ia imediat legătura cu părinții și să se adopte măsuri pentru preluarea copiilor.
Reguli generale de igienă
• Atunci când se întâlnesc adulții, se aplică distanța minimă de 1,5 metri. Pentru copii, numai dacă este posibil, de exemplu, la servirea mesei.
• Reglementările din Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului (CoSchuV) se aplică tuturor vizitatorilor instituției de zi pentru îngrijirea copiilor/centrului de zi pentru îngrijirea copiilor, adică din momentul în care intră în instituție, adulții și copiii cu vârsta de peste 6 ani trebuie să poarte mască medicală pentru gură și nas, cu excepția cazului în care
o acestea se află într-un loc din zone care nu sunt accesibile publicului, în măsura în care se poate păstra în mod sigur o distanță de 1,5 metri față de alte persoane,
o nu se poate purta mască medicală pentru gură și nas din cauza unei deficiențe de sănătate sau unei dizabilități,
o în măsura în care îndepărtarea măștii medicale este necesară din motive pedagogice și terapeutice.
• Nu este permisă atingerea cu mâinile a feței și, în special, a mucoaselor,
Pagina 7 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
adică nu atingeți gura, ochii și nasul.

Igiena temeinică a mâinilor vizitatorilor, copiilor, angajaților și personalului din centrele de zi pentru îngrijirea copiilor (de exemplu, după intrarea în instituția de zi pentru îngrijirea copiilor sau în centrul de zi pentru îngrijirea copiilor, înainte și după mâncare, după utilizarea toaletei și înainte de a pune și a scoate masca de protecție), de exemplu, prin spălarea mâinilor cu săpun timp de 20-30 de secunde (a se vedea și https://www.infektions- schutz.de/haendewaschen).
• Este necesar să fie disponibile suficiente posibilități de spălare, cu agenți de curățare și îngrijire a pielii.
• Norme de comportare pentru tuse și strănut: Tușitul și strănutul în plica cotului sunt printre cele mai importante măsuri de prevenire. Când tușiți sau strănutați, păstrați o distanță cât mai mare față de alte persoane, de preferință întoarceți-vă.
• Nu atingeți, nu îmbrățișați și nu dați mâna cu adulții, cu copiii, evitați toate acestea pe cât posibil și în măsura acceptabilă.
• Trebuie evitat contactul copiilor cu saliva. Dacă s-a făcut acest lucru, după aceea vor trebuie spălate mâinile și fața.
• Dacă este posibil, adulții vor trebui să atingă obiectele public accesibile, cum ar fi mânerele ușilor sau butoanele liftului, nu cu palmele sau degetele, ci, de exemplu, cu spatele palmei sau cu cotul.
În plus față de instrucțiunile generale privind igiena și protecția sănătății, trebuie respectate în special următoarele recomandări:
Zona de intrare
• Agentul de dezinfecție va trebui să fie disponibil la exteriorul ușii de intrare, nu la îndemâna copiilor, astfel încât vizitatorii care intră în instituție sau în centrul de zi pentru îngrijirea copiilor să-și poată dezinfecta mâinile. Va trebui
Pagina 8 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
să se utilizeze agenți de dezinfecție lichizi sau șervețele dezinfectante, ci nu spray.

Particulele de spray pot fi inhalate de copiii aflați în apropiere și pot reprezenta un risc pentru aceștia.
• La ușa de la intrare și în alte locuri bine vizibile, precum și în zona sanitară vor trebui să se amplaseze afișe informative privind măsurile de igienă (reguli de spălare a mâinilor).
Mese
În cadrul servirii meselor în instituția de zi pentru îngrijirea copiilor sau în centrul de zi pentru îngrijirea copiilor, trebuie să se respecte o igienă strictă în prelucrarea și servirea alimentelor (spălarea mâinilor înainte de a pregăti mâncarea, fără utilizarea în comun a veselei și tacâmurilor). În special atunci când se prepară alimente neîncălzite, trebuie să se acorde atenția necesară menținerii unei igiene corespunzătoare, deoarece prin încălzire agenții patogeni pot fi distruși.
Activitățile pedagogice și organizatorice de zi cu zi
• Regulile de igienă vor trebui să fie elaborate și puse în aplicare împreună cu copiii într-o manieră adecvată din punct de vedere al dezvoltării acestora. În special, spălatul mâinilor trebuie să se facă temeinic împreună cu copiii (sub formă de joc). O rutină de igienă adecvată constituie parte a obligațiilor pedagogice a personalului și persoanelor de îngrijire din cadrul centrului de zi pentru îngrijirea copiilor.
• Din motive de protecția împotriva infecțiilor, activitățile sportive vor trebui să se desfășoare, de preferință, în aer liber, în interior va trebui asigurată o aerisire adecvată. Se poate presupune că respirația intensă mărește conținutul de viruși din aer.
Pagina 9 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare

Cântatul sau exercițiile de vorbire pot determina ca transportul picăturilor să se facă pe o distanță mai mare de 1,5 m. Acest fapt va trebui luat în considerare în activitățile pedagogice de zi cu zi. Hainele copilului trebuie schimbate, dacă este necesar, de exemplu dacă sunt îmbibate cu salivă.
• În funcție de incidența infecțiilor la fața locului, este posibil să existe restricții suplimentare în ceea ce privește activitățile pedagogice zilnice.
Conferințe și reuniuni
Reglementările din Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului (Co- SchuV) se aplică ședințelor și întâlnirilor cu părinții care au loc în săli închise (pot fi consultate la adresa https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen). A se vedea, de asemenea, notele de la punctul Reglementări generale.
Documentarea pentru urmărirea posibilelor lanțuri de transmitere
Pentru a permite urmărirea persoanelor de contact, trebuie documentată prezența zilnică a persoanelor (copii, angajați, terți) în instituția de zi sau în centrul de zi pentru îngrijirea copiilor, de exemplu prin intermediul registrelor de grup, graficelor de serviciu, planurilor de preluare etc..
Igiena camerei
Pe perioada pandemiei de COVID 19, se aplică recomandări speciale pentru camerele de grup și camerele auxiliare, dormitoare, sălile de sport sau de mișcare, camerele de recreere, cum ar fi camerele personalului și camerele de odihnă, birourile, precum și vestiarele și zonele de coridor, precum și pentru camerele utilizate în contextul îngrijirilor de zi pentru copii.
Pagina 10 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
Aerisirea
Este deosebit de importantă o aerisire regulată și adecvată deoarece aceasta schimbă aerul din interior și poate reduce astfel, în special, concentrația de aerosoli. Următoarele recomandări privind aerisirea adecvată sunt în conformitate cu recomandările Agenției Federale de Mediu.
În principiu, se aplică următoarele: Va trebui să se aerisească frecvent, pentru perioade scurte, pe întreaga suprafață de deschidere a ferestrei. O poziție basculată permanent a ferestrei nu este suficientă. Iarna, din cauza diferenței de temperatură dintre interior și exterior, este posibil un schimb de aer mai rapid decât vara, atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate. Atunci când temperatura exterioară este scăzută, o aerisire de unu până la trei minute este suficientă. Se recomandă în mod imperios să nu se procedeze la o aerisire continuă (inclusiv prin bascularea permanentă a ferestrelor) în timpul sezonului rece (risc de formare de mucegai, risc de răceală pentru copii). Chiar mai bună decât o aerisire de șoc este aerisirea în diagonală. Acest lucru înseamnă că ferestrele opuse sunt deschise larg în același timp. Temperatura din încăpere scade doar cu câteva grade atât în timpul aerisirii de șoc, cât și în timpul aerisirii în diagonală. După ce închideți ferestrele, temperatura crește rapid din nou.
Atenție: Ferestrele deschise pot reprezenta, de asemenea, un pericol de cădere pentru copii. Prin urmare, cresc cerințele asociate unei supravegheri adecvate.
Utilizarea mijloacelor tehnice auxiliare
Concentrația de dioxid de carbon (concentrația de CO2) din încăpere este un bun indicator asupra calității aerului din încăpere. Dispozitivele de detectare a concentrației de CO2 (sau semafoarele de CO2) ajută la o aerisire regulată, deoarece indică momentul în care trebuie să aibă loc aerisirea. Dispozitivele ceva
Pagina 11 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
mai scumpe afișează evoluția digitală a conținutului de CO2 a aerului din încăpere. Optim este ca acestea să fie amplasate la înălțimea de respirație și în centrul camerei (nu la fereastră, nu direct pe perete).
În cazul în care se utilizează instalații de aer condiționat și de ventilație, acestea trebuie să funcționeze cu un aport cât mai mare de aer proaspăt. În modul de funcționare de recirculare a instalațiilor centrale, sunt necesare filtre adecvate (dacă este posibil din punct de vedere tehnic, filtre HEPA, clasa H13 sau H14 conform DIN EN 1822- 1:2019-10). Trebuie să se țină seama de frecvența schimbării filtrelor și de specificațiile de întreținere existente. Instalațiile de ventilație și de aer condiționat care recirculă doar aerul din încăpere nu sunt adecvate. Ventilatoarele nu ar trebui să fie folosite în zonele comune.
Unitățile mobile de purificare a aerului nu sunt concepute pentru a elimina aerul viciat din interior sau pentru a aduce aer proaspăt din exterior; prin urmare, acestea nu au o contribuție semnificativă la eliminarea dioxidului de carbon (CO2), a excesului de umiditate și a altor substanțe din interior. Conform recomandărilor Agenției Federale de Mediu, utilizarea aparatelor mobile de purificare a aerului, chiar și cu filtre HEPA integrate, nu este, prin urmare, suficientă pentru a elimina în mod eficient și permanent particulele în suspensie (de exemplu, virușii) din aerul interior. Prin urmare, utilizarea unor astfel de dispozitive nu poate înlocui măsurile de aerisire și ar trebui, în cel mai bun caz, să fie utilizate ca măsură însoțitoare. Echipamentul trebuie întreținut și curățat, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, astfel încât să nu prezinte niciun pericol. Schimbarea regulată a filtrelor este o condiție pentru o funcționare corespunzătoare. Utilizarea unui astfel de echipament ar trebui să fie evaluată în prealabil de către un specialist în domeniul securității la locul de muncă.
Reguli generale de igienă
Curățarea temeinică și regulată, în special a suprafețelor și obiectelor utilizate
Pagina 12 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
frecvent, constituie o condiție esențială pentru o stare de igienă bună în instituțiile de zi pentru îngrijirea copiilor și centrele de zi pentru îngrijirea copiilor.
La modul general, infecțiozitatea virușilor SARS-CoV-2 pe suprafețe neînsuflețite scade rapid în funcție de material și de condițiile de mediu, cum ar fi temperatura și umiditatea. Cu toate acestea, conform cunoștințelor actuale, este posibilă transmiterea prin infecție de contact. Prin urmare, este importantă curățarea suprafețelor în instituțiile de zi pentru îngrijirea copiilor și în centrele de zi pentru îngrijirea copiilor. Acest lucru este valabil și pentru suprafețele despre care se spune că au proprietăți antimicrobiene; și în acest caz, secrețiile și murdăria trebuie îndepărtate mecanic.
Mânerele ușilor și obiectele pe care copiii și angajații le ating trebuie curățate în mod regulat cu apă și săpun, iar animalele din pluș trebuie spălate cel puțin o dată la trei zile (cel puțin la 60 de grade Celsius, cu detergent cu putere mare de spălare, urmată de o uscare temeinică). Agenții de dezinfecție vor trebui să fie utilizați doar într-o măsură foarte limitată (de exemplu, în zona de intrare pentru adulți) și, la modul general, vor trebui evitați în cazul copiilor.
Dezinfecția de rutină a suprafețelor în instituțiile de zi pentru îngrijarea copiilor sau în centrele de zi pentru îngrijirea copiilor nu este recomandată de către Institutul Robert Koch în actuala pandemie COVID 19.
Igiena și curățenia în zona sanitară
În toate camerele de toaletă va trebui să existe suficiente dozatoare de săpun lichid și prosoape de unică folosință, care să fie realimentate în mod regulat. Va trebui să existe un stoc adecvat de containere pentru eliminarea prosoapelor de unică folosință și a articolelor de igienă, cum ar fi scutecele și șervețelele umede.
Colacii toaletelor, robinetele, lavoarele și pardoselile trebuie curățate zilnic. Personalul de curățenie trebuie să poarte echipament de protecție adecvat, cum
Pagina 13 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
ar fi halate de protecție, mănuși de lucru din cauciuc și, dacă este necesar, măști pentru gură și nas. În cazul contaminării cu fecale, sânge sau vomă, după îndepărtarea contaminării se poate efectua o curățare profilactică cu șervețele dezinfectante de unică folosință.
Angajații vor trebui să curețe cu apă și săpun, imediat după utilizare, salteluțele de înfășat, precum și olițele și colacii de toaletă. Pentru aceasta, se vor purta mănuși de unică folosință. La schimbarea scutecelor trebuie purtate mănuși de unică folosință, iar mâinile și salteluțele de înfășat trebuie spălate după aceea. De asemenea, în cazul unui copil în faza de boală acută poate fi necesar un echipament individual de protecție (a se vedea Măsuri de protecție la locul de muncă).
Obligațiile angajatorului și persoanele cu risc mai mare de evoluție severă a bolii COVID-19
La modul general, angajatorii trebuie să ofere un test de depistare a coronavirusului cel puțin o dată pe săptămână tuturor angajaților care nu lucrează exclusiv la domiciliu. Angajații care sunt expuși la un risc special de infectare în cadrul muncii lor au dreptul la testare, cel puțin de două ori pe săptămână; în această categorie intră și angajații din centrele de zi pentru îngrijirea copiilor. Informații mai detaliate găsiți aici: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten- ASVO/faq-corona-asvo.html
În conformitate cu art. 5 din Legea privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, angajatorul are obligația de a evalua riscurile pentru securitatea și sănătatea angajaților săi la locul de muncă (evaluarea riscurilor) și de a lua măsuri pentru protecția contra infecțiilor. Pentru a ajuta în acest sens, Ministerul Federal German al Muncii și Afacerilor Sociale (BMAS) a publicat standardul SARS CoV-2 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum și o normă SARS CoV-2 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. Acestea se aplică
Pagina 14 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
tuturor centrelor de zi pentru îngrijirea copiilor. Măsurile care sunt necesare în fiecare caz depind de condițiile operaționale și sunt determinate și specificate în evaluarea riscurilor.
Institutul Robert Koch atrage atenția asupra faptului că, din cauza diferitelor influențe și a combinațiilor posibile, nu este posibilă o prevedere generală pentru clasificarea într-o grupă de risc. Mai degrabă, acest lucru necesită o evaluare individuală a factorilor de risc, în sensul unei evaluări medicale (de medicina muncii). Același lucru este valabil și pentru persoanele care locuiesc în aceeași casă cu o persoană aflată în situație de risc sau căreia îi acordă îngrijire, precum și pentru persoanele cu dizabilități.
Din cauza pandemiei COVID-19, angajații au dreptul la un control medical de medicina muncii, care va trebui să stabilească, de asemenea, în ce măsură ar trebui să fie scutiți de activități de îngrijire directă din cauza unei patologii preexistente și a morbidității individuale și a riscului special de îmbolnăvire cu COVID-19, sau care ar trebui să fie solicitate pentru un alt loc de muncă sau pentru măsuri de protecție specifice. Angajații sunt informați de către angajator cu privire la acest drept. Evaluarea riscului va trebui efectuată de către medicul curant, iar încadrarea în grupul de pacienți cu risc va trebui să fie justificată printr-un certificat corespunzător. Acest lucru este valabil și pentru personalul din centrele de zi pentru îngrijirea copiilor. În măsura în care personalul din centrele de zi pentru îngrijirea copiilor este independent, acesta trebuie să facă această evaluare în mod independent și, dacă este necesar, trebuie să contacteze Biroul de asistență socială pentru tineret.
Decizia privind măsurile de protecție care trebuie luate pentru o femeie însărcinată este o decizie de la caz la caz, care trebuie luată de către angajator, cu implicarea medicului de întreprindere și cu cunoașterea locului de muncă specific și trebuie definite în ceea ce privește pandemia de COVID 19.
În orice caz, mai ales în cazul încadrării într-un grup de risc, trebuie respectate
Pagina 15 din 15
Ministerul Landului Hessa
pentru Afaceri Sociale și Integrare
măsurile de protecție la locul de muncă, cum ar fi purtarea echipamentului individual de protecție (EIP):
• Folosirea mănușilor de protecție de unică folosință pentru îndepărtarea excrețiilor corporale, atunci când se acordă ajutor la mersul la toaletă sau la schimbarea scutecelor.
• Utilizarea halatelor de protecție, de exemplu, pentru activitățile din zona sanitară.
• În cazul unor situații speciale, poate fi, de asemenea, oportună adoptarea temporară a unor măsuri speciale de protecție.
Echipamentul individual de protecție menționat mai sus, precum și măștile pentru gură și nas trebuie să fie puse la dispoziția tuturor lucrătorilor de către angajator. Este necesară instruirea personalului cu privire la utilizarea și eliminarea corectă a materialelor.
Obligația de raportare
Suspiciunea de COVID-19 și apariția cazurilor de COVID-19 într-un centru de zi pentru îngrijirea copiilor trebuie raportate departamentului de sănătate publică și biroului local de asistență socială pentru tineret. Obligația de raportare decurge din Legea privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG). În conformitate cu art. 8 alin. 1 pct. 7 coroborat cu art. 6 alin. 1 teza 1 pct. 1, conducerea instituțiilor este obligată să raporteze departamentului de sănătate publică competentă suspiciunea unei boli sau prezența COVID-19. Art. 9 IfSG reglementează faptul că raportarea trebuie făcută fără întârziere și ce date trebuie să conțină raportul.
Aspecte generale
Planul de igienă al instituției de zi pentru îngrijirea copiilor trebuie prezentat departamentului local de sănătate publică, la cererea acestuia.

Schlagworte zum Thema