Informationen zu Reisen auf Rumänisch

Informații cu privire la călătorii - Informationen zu Reisen auf Rumänisch

Lesedauer:2 Minuten:

Valabil de la: 06.11.2021

Informații ale Ministerului pentru Probleme Sociale și Integrare al landului Hessen cu privire la călătorii

Călătorii în interiorul Germaniei

Oferte de cazare peste noapte, inclusiv catering pentru oaspeții care înnoptează sunt permise dacă este prezentat un certificat negativ în conformitate cu § 3 CoSchuV la sosire, precum și de două ori pe săptămână pentru sejururi mai mari de șapte zile (acest lucru nu se aplică în cazul în care în unitatea de cazare nu există facilități comune), și dacă este disponibil și pus în aplicare un concept de igienă în conformitate cu § 5.

Intrarea și revenirea în landul Hessen după o călătorie în străinătate

Persoane care sosesc din străinătate în Republica Federală Germania și care s-au aflat pe parcursul ultimelor 10 zile înainte de intrarea în țară într-o zonă cu risc ridicat pentru infecții cu Corona sau într-o zonă cu variante de virus sunt obligate de principiu să se deplaseze imediat după sosire direct acasă sau într-un alt loc corespunzător. Carantina durează în cazul sosirii dintr-o zonă cu variante de virus pentru o perioada de 14 zile și în rest zece zile. În acest interval de timp nu este permisă primirea de vizite.

Persoanele care au împlinit vârsta de doisprezece ani trebuie să aibă dovada testării, dovada vindecării sau dovada vaccinării în momentul intrării în Republica Federală Germania. Persoanele care au împlinit vârsta de doisprezece ani și care au fost într-o zonă clasificată ca fiind o zonă cu variații ale virusului la momentul intrării, în orice moment în ultimele zece zile înainte de intrare, trebuie să prezinte dovada testării la intrarea în Republica Federală Germania; dovada vindecării sau dovada de vaccinare nu sunt suficiente în acest caz.

Autoritatea pentru Sănătate va fi informată deja înaintea intrării în țară. Aceasta se face prin intermediul formularului electronic de înregistrare care poate fi găsit la adresa www.einreiseanmeldung.deÖffnet sich in einem neuen Fenster. Dacă înregistrarea electronică nu a fost posibilă, vă puteți adresa Autorității pentru Sănătate telefonic sau prin e-mail. Multe birouri ale Autorității pentru Sănătate vă oferă posibilitatea de a vă înregistra direct pe pagina lor de Internet.

Carantina lor se încheie pentru persoane fără simptome de boală pentru SARS-CoV-2 la sosire

  1. din zone cu risc ridicat prin transmiterea unui rezultat de testare negativă, unei dovezi de vaccinare sau de vindecare la departamentul de sănătate publică. Testul pentru acest scop trebuie făcut cel mai devreme la cinci zile după sosire,
  2. din zone cu variante de virus în principiu abia după 14 zile de la sosire.

Pentru a putea efectua testul sunteți scutit pentru o scurtă perioadă de timp de obligativitatea carantinei. La data programată pentru efectuarea testului, deplasați-vă direct la medicul Dvs. de familie sau la centrul de testare pentru care ați optat și mergeți apoi din nou direct acasă.

Regulamentul de intrare al guvernului federal prevede diverse excepții.

Informații privind zonele internaționale de risc în limba germană și engleză găsiți aici: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htmlÖffnet sich in einem neuen Fenster.

Informații actuale găsiți pe pagina Ministerului pentru Probleme Sociale și Integrare al Landului Hessen

www.soziales.hessen.de

Valabilitate juridică are doar textul în limba germană al Regulamentelor publicat în Monitorul Oficial al Landului Hessen și în Monitorul Federal.

Textul complet al Ordonanței privind protecția populației față de infecțiile cu virusul Corona SARS-CoV 2 (Ordonanța privind protecția față de virusul Corona -CoSchuV-) din 22 iunie 2021, cu amendamentele ulterioare, precum și al ordonanțelor de însoțire poate fi consultat la adresa:

www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Textul integral al Regulamentului de intrare în condițiile virusului Corona, cu modificările ulterioare, poate fi consultat la adresa: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.htmlÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema