Hygienekonzept auf Serbokroatisch

Hygienekonzept auf Serbokroatisch, Stand 23.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

Higijenski koncept za zaštitu djece i zaposlenika u ustanovama za dnevnu skrb o djeci te osoba nadležnih za dnevnu skrb o djeci u Hessenu tijekom pandemije virusa SARS-CoV-2

Verzija: 29. lipnja 2021. godine

Sadržaj
Uvodne napomene .................................................................................................................. 2
Općenite napomene o zaštitnim mjerama i organizaciji dnevne skrbi o djeci ............... 3
Općenite zaštitne mjere .......................................................................................................... 3
Općenita higijenska pravila .................................................................................................... 6
Ulazno područje ....................................................................................................................... 7
Obroci ......................................................................................................................................... 8
Pedagoška i organizacijska svakodnevica .................................................................................. 8
Konferencije i okupljanja ........................................................................................................... 9
Dokumentacija za praćenje mogućih lanaca zaraze ................................................................... 9
Higijena u prostoriji ................................................................................................................... 9
Prozračivanje .............................................................................................................................. 9
Upotreba tehničkih pomagala ................................................................................................... 10
Općenito čišćenje ..................................................................................................................... 11
Higijena i čišćenje u sanitarnom području ............................................................................... 12
Obveze poslodavca i osoba izloženih većem riziku od teškog tijeka bolesti COVID-19 ........ 13
Obveza prijave .......................................................................................................................... 14
Općenite odredbe ...................................................................................................................... 15
Stranica 2 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
Uvodne napomene
Globalno širenje bolesti COVID-19 koju uzrokuje novi virus SARS-CoV-2 Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je pandemijom dana 11. ožujka 2020. godine.
Zbog snažna porasta broja slučajeva zaraza u Njemačkoj diljem države su tijekom ožujka 2020. godine zatvorene ustanove za dnevnu skrb o djeci (jaslice, dječji vrtići, ustanove za dnevnu skrb o djeci, dječji dnevni boravci)1 , pa tako i u Hessenu. Nakon privremenih otvaranja bilo je potrebno proglasiti daljnja ograničenja zbog ponovnog porasta broja slučajeva zaraza.
Dana 25. lipnja 2021. godine ponovno je započeo redovit rad. Od tada se provodi primanje djece o kojoj se skrbi na osnovi ugovora ili statuta na temelju Knjige VIII. Socijalnog zakonika (njem. SGB). U tu se svrhu u načelu primjenjuju okvirni uvjeti u skladu s čl. 25. slovo a i dalje Zakonika o pomoći djeci i mladima savezne pokrajine Hessen (njem. HKJGB), a prelazak bi trebao biti dovršen do 5. srpnja 2021. godine. Međutim, i dalje je riječ o redovitu radu koji se zbog razloga zaštite od zaraze može odvijati samo uz uvažavanje raznih higijenskih i popratnih mjera. Stoga je higijenske planove dnevnih ustanova neprestano potrebno prilagođavati situaciji s virusom-uzročnikom SARS-CoV-2.
Broj slučajeva zaraze u Hessenu tijekom proteklih se nekoliko tjedana znatno i neprestano smanjivao.
Uz uvažavanje svih zdravstvenih, gospodarskih i socijalnih čimbenika stoga se do sada propisivane zaštitne mjere u području skrbi o djeci mogu uvelike smanjiti.
Na temelju higijenskih pravila i zaštitnih mjera u dječjim vrtićima i ustanovama za dnevnu skrb o djeci moguće je znatno smanjiti vjerojatnost prijenosa virusa i rizike od zaraze. U skladu s čl. 36. njemačkog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (njem. IfSG) dječje su ustanove sa zajedničkim boravkom od 2001. godine
1 1 U tekstu u nastavku pojam „dječji vrtić” upotrebljavat će se kao krovni pojam za jaslice, ustanove za dnevnu skrb o djeci, dječje vrtiće i dječje dnevne boravke.
Stranica 3 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
obvezne utvrditi načine postupanja unutar ustanove za provedbu higijenskih pravila radi zaštite od zaraze.
Higijenski koncept naveden u nastavku, a koji se odnosi na pandemiju bolesti COVID-19, služi kao uputa za prilagodbe u higijenskim planovima ustanova za dnevnu skrb o djeci i preporuka za dnevnu skrb o djeci.
Na temelju koncepta eskalacijskih razina savezne pokrajine Hessen za gradske okruge i pokrajinske okruge moguće je u slučaju porasta broja slučajeva zaraza na komunalnoj razini propisati posebne propise, a ovisno o eskalacijskoj razini i higijenske mjere u području dnevne skrbi o djeci.
Općenite napomene o zaštitnim mjerama i organizaciji dnevne skrbi o djeci
Koronavirus SARS-CoV-2 može se prenijeti s jedne osobe na drugu. Glavni su načini prijenosa kapljična zaraza i prijenos zrakom putem aerosola koji su znatno manji od običnih kapljica.
Kapljična zaraza prvenstveno se odvija putem sluznica dišnih putova. Također, prijenos je moguć i neizravno, putem ruku koje zatim dospijevaju u dodir sa sluznicom usta ili nosa te konjunktivom. Najmanji razmak od 1,5 metara može pridonijeti smanjenju prijenosa kapljičnim putem.
Aerosoli koji se prenose zrakom mogu ostati u zraku znatno dulje od običnih kapljica koje uslijed svoje težine padaju na tlo. Za razliku od njih, aerosoli se mogu širiti zatvorenim prostorijama i pri tome prijeći i veće udaljenosti.
Budući da se u slučaju djece mlađe od šest godina ne može očekivati međusobno poštivanje najmanjeg razmaka od 1,5 metara te da pedagoška skrb može sadržavati i blisku tjelesnu interakciju, u okviru skrbi o djeci potrebno je poštivati posebna zaštitna i higijenska pravila.
Općenite zaštitne mjere
Stranica 4 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
Osobe (djeca, roditelji, zaposlenici, vanjske osobe) ne smiju ulaziti u ustanovu / mjesto za dnevnu skrb o djeci
• ako one ili članovi njihova kućanstva pokazuju simptome bolesti COVID-19, posebice vrućicu, suhi kašalj (koji nije uzrokovan kroničnim oboljenjima) ili gubitak osjeta okusa i mirisa
• ukoliko one ili članovi njihova kućanstva podliježu obvezi poštivanja propisane individualne samoizolacije (naredba o karanteni njemačkog Ureda za javno zdravstvo u skladu s čl. 30. njemačkog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti) ili općenite samoizolacije na temelju zaraze virusom SARS-CoV-2 dokazane PCR testom. To se ne odnosi na osobe koje rade u dotičnim ustanovama ako naredba o samoizolaciji nije propisana njima, već članu vlastita kućanstva.
Zabrana ulaska ne odnosi se na cijepljene ili ozdravjele osobe u smislu čl. 2. br. 2. i 3. ili 4. i 5. Iznimne odredbe o zaštitnim mjerama protiv bolesti COVID-19 (SchAusnahmV) ako
• one ne pokazuju simptome bolesti COVID-19 i ako im nije naređena obveza samoizolacije
• ako samoizolacija članice ili člana njihova kućanstva nije naređena na temelju varijante koronavirusa SARS-Cov-2 koja još nije rasprostranjena u Njemačkoj i koju Institut Robert Koch nije povezao sa zabrinjavajućim svojstvima.
U smislu čl. 2. br. 2 – 5 Iznimnih odredbi SchAusnahmV vrijedi sljedeće:
• Cijepljena je osoba asimptomatska osoba koja posjeduje dokaz o cijepljenju izdan na njezino ime.
• Ako postoji dokaz o cijepljenju u pogledu primanja svih potrebnih doza zaštitnog cjepiva protiv koronavirusa SARS-CoV-2 na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u fizičkom ili digitalnom obliku i ako je zaštitno cijepljenje provedeno jednim cjepivom ili
Stranica 5 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
više njih koje je Institut Paul Ehrlich naveo na svojem web-mjestu na adresi
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 i
a) ako se cijepljenje sastoji od broja doza cjepiva koje je Institut Paul Ehrlich objavio na svojem web-mjestu na adresi www.pei.de/impfstoffe/covid-19 potrebnih za punu zaštitu cjepivom te ako je od primanja posljednje potrebne pojedinačne doze proteklo najmanje 14 dana ili
b) ako se, u slučaju ozdravjele osobe, zaštitno cjepivo sastoji od jedne primljene doze cjepiva.
• Ozdravjela je osoba asimptomatska osoba koja posjeduje dokaz o prebolijevanju izdan na njezino ime.
• Ako postoji dokaz o prebolijevanju u pogledu postojanja prethodne zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u fizičkom ili digitalnom obliku i ako se potrebno testiranje provede putem laboratorijske dijagnostike na temelju nalaza o nukleinskim kiselinama (PCR, PoC-PCR ili dodatne metode tehnike amplifikacije nukleinskih kiselina) te je od nje proteklo najmanje 28 dana i najviše šest mjeseci.
• U slučaju akutnih nastupanja naznaka bolesti kod djeteta, ako one postoje i ovisno o djetetovoj dobi, osoba nadležna za skrb mora djetetu postaviti zaštitu za usta i nos te dotično dijete odmah odvesti u odvojenu prostoriju i zasebno skrbiti o njemu. Osoba koja skrbi za oboljelo dijete također bi morala nositi zaštitu za usta i nos ili, po mogućnosti, masku FFP2. Potrebno je dogovoriti dolazak roditelja u što kraćem roku.
• U slučaju djece koja, u skladu s informacijama Instituta Robert Koch, pripadaju skupinama osoba koje, po dosadašnjim saznanjima, imaju povećan rizik za težak tijek bolesti (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html), roditelji bi u suradnji s pedijatricom ili pedijatrom morali razjasniti prikladne zaštitne mjere te se u pogledu njihove potrebe dogovoriti s
Stranica 6 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
nadležnom osobom u ustanovi za dnevnu skrb o djeci.

U slučaju akutnog oboljenja zaposlenika, dotični odmah moraju napustiti prostorije dječjeg vrtića. U slučaju akutnog oboljenja osobe nadležne za dnevnu skrb o djeci ili osobe iz istog kućanstva odmah je potrebno stupiti u kontakt s roditeljima i bez odgode organizirati njihov dolazak po djecu.
Općenita higijenska pravila
• Kada se na jednom mjestu okupi veći broj odraslih osoba, potrebno je poštivati najmanji razmak od 1,5 metara. U slučaju djece to je potrebno osigurati samo kada je to moguće, npr. tijekom konzumacije obroka.
• Za sve posjetitelje dječjeg vrtića / ustanove za dnevnu skrb o djeci vrijede pravila Uredbe o zaštiti od koronavirusa (njem. CoSchuV), tj. nakon ulaska u ustanovu odrasle osobe i djeca starija od 6 godina moraju nositi zaštitu za usta i nos, osim ako
o se ne nalaze na mjestu u područjima koja nisu dostupna javnosti te ako se može poštivati siguran razmak od 1,5 metara od drugih osoba
o se medicinska zaštita za usta i nos ne može nositi zbog zdravstvene tegobe ili invaliditeta
o je skidanje maske potrebno zbog pedagoških i terapijskih razloga.
• Rukama je zabranjeno dodirivati lice, posebice sluznice, tj. ne smiju se dodirivati usta, oči ni nos.
• Temeljita higijena ruku posjetitelja, djece, zaposlenika i osoba nadležnih za dnevnu skrb o djeci (npr. nakon ulaska u ustanovu za dnevnu skrb o djeci ili mjesto za dnevnu njegu djece, prije i nakon obroka, nakon odlaska na toalet te prije stavljanja i nakon skidanja zaštitne maske), npr. pranjem ruku sapunom 20 – 30 sekundi (pogledajte i https://www.infektions- schutz.de/haendewaschen).
Stranica 7 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen

Potrebno je osigurati dovoljno mogućnosti za pranje te ih opremiti sredstvima za čišćenje i njegu kože.
• Pravila tijekom kašljanja i kihanja: kašljanje i kihanje u pregib lakta ubrajaju se među najvažnije preventivne mjere. Tijekom kašljanja ili kihanja potrebno je održavati najveći mogući razmak od drugih osoba, a najbolje je okrenuti se u suprotnom smjeru od njih.
• Ako je to moguće i primjenjivo, izbjegavati dodire, zagrljaje i rukovanje s odraslim osobama i djecom.
• Potrebno je izbjegavati dodir s dječjim sluznicama. Ako je do njega došlo, naknadno je potrebno oprati ruke i lice.
• Javno dostupni predmeti kao što su kvake vrata i tipkala dizala odrasle osobe po mogućnosti ne bi smjele dodirivati punom površinom ruke odnosno prstima, već npr. zglobovima prstiju ili laktom.
Uz općenite napomene za higijenu i zaštitu zdravlja, posebno je potrebno poštivati sljedeće preporuke:
Ulazno područje
• Ispred ulaznih vrata potrebno je, izvan dohvata djece, na raspolaganje staviti sredstvo za dezinfekciju ruku kako bi si posjetitelji koji ulaze u ustanovu ili mjesto za dnevnu skrb o djeci mogli dezinficirati ruke. Potrebno je koristiti se tekućim sredstvom za dezinfekciju ili dezinfekcijskim maramicama, a ne raspršivačem.
• Djeca u okruženju mogla bi udahnuti raspršene čestice, zbog čega one predstavljaju opasnost.
• Potrebno je izvjesiti informacijske plakate o higijenskim mjerama na ulaznim vratima i drugim jasno vidljivim mjestima te u sanitarnom području (pravila za pranje ruku).
Stranica 8 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
Obroci
Tijekom posluživanja obroka u ustanovi za dnevnu skrb o djeci i na mjestu za dnevnu skrb o djeci potrebno je tijekom pripreme i uručivanja namirnica obratiti pozornost na stroga higijenska pravila (pranje ruku prije pripreme jela, izbjegavanje zajedničke upotrebe posuđa i pribora za jelo). Posebno je tijekom pripreme jela koja se pripremaju bez termičke obrade potrebno obratiti pozornost na prikladno poštivanje higijenskih pravila jer uzročnici bolesti mogu odumrijeti tijekom postupka zagrijavanja.
Pedagoška i organizacijska svakodnevica
• Higijenska pravila potrebno je razraditi i provoditi u suradnji s djecom te na način koji odgovara njihovu uzrastu. Posebno je potrebno temeljito (i kroz igru) provoditi pranje ruku s djecom. Odgovarajuća higijenska rutina dio je pedagoške zadaće osoblja i osoba nadležnih za dnevnu skrb o djeci.
• Sportske aktivnosti bi se u svrhu zaštite od zaraze morale provoditi u vanjskom području, a u unutarnjem je području potrebno osigurati dovoljno prozračivanje. Potrebno je pretpostaviti da se intenzivnim disanjem povećava količina virusa u zraku.
• Pjevanje ili dijaloške govorne vježbe mogu dovesti do toga da se kapljice prenose na udaljenosti većoj od 1,5 m. Tu je okolnost potrebno uzeti u obzir tijekom provedbe svakodnevnih pedagoških aktivnosti. Djetetovu je odjeću po potrebi potrebno zamijeniti, npr. ako je promočena pljuvačkom.
• Ovisno o dnevnom broju slučajeva zaraze na dotičnoj lokaciji može doći do daljnjih ograničenja u okviru pedagoške svakodnevice.
Stranica 9 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
Konferencije i okupljanja
Tijekom razgovora i sjednica te roditeljskih sastanaka koji se provode u zatvorenim prostorijama na snazi su pravila Uredbe o zaštiti od koronavirusa (njem. Co-SchuV) (ona se mogu pogledati na web-mjestu https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen). U vezi s time pogledajte i napomene u odjeljku Općenita pravila.
Dokumentacija za praćenje mogućih lanaca zaraze
Kako bi se omogućilo praćenje kontakata potrebno je svaki dan provoditi evidentiranje osoba koje borave u ustanovi za dnevnu skrb ili ustanovi za njegu djece (djece, zaposlenika, trećih osoba), npr. uz grupne knjige, radne planove, planove dolaska po djecu itd.
Higijena u prostoriji
Za grupne i dodatne prostorije, spavaonice, dvoranu za vježbanje odnosno rekreacijske prostorije, prostorije za boravak kao što su prostorija za osoblje i za stanke, uredi te garderobe i hodnička područja te prostorije koje se upotrebljavaju u okviru dnevne skrbi o djeci tijekom trajanja pandemije bolesti COVID-19 na snazi su posebne preporuke.
Prozračivanje
Redovito i pravilno prozračivanje posebno je važno jer se njime izmjenjuje zrak u prostoriji te se tako posebno može smanjiti koncentracija aerosola u zraku. Sljedeće preporuke u skladu su s preporukama o pravilnom prozračivanju njemačkog Saveznog ureda za zaštitu okoliša.
U načelu vrijedi sljedeće: potrebno je učestalo i kratkotrajno prozračivati s
Stranica 10 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
potpuno otvorenim prozorima. Trajno postavljanje prozora u nagnuti položaj nije dovoljno. Zimi je zbog razlika u pogledu unutarnje i vanjske temperature moguća brža razmjena zraka nego ljeti, kada su vanjske temperature visoke. Tijekom hladnih vanjskih temperatura sasvim je dovoljno prozračivanje u trajanju od jedne do tri minute. Nipošto se ne preporučuje trajno prozračivanje (također u trajnom nagnutom položaju prozora) tijekom hladnog godišnjeg doba (rizik od stvaranja plijesni, opasnost od prehlade djece). Još je bolje od naglog provjetravanja poprečno provjetravanje. To znači da se otvaraju prozori koji se nalaze jedan nasuprot drugog. Temperatura u prostoriji snižava se svega nekoliko stupnjeva kako kod naglog prozračivanja tako i kod poprečnog prozračivanja. Ona se nakon zatvaranja prozora ponovno naglo povisuje.
Pozor: otvoreni prozori također mogu predstavljati opasnost od padanja za djecu. Stoga je potreban pojačan nadzor.
Upotreba tehničkih pomagala
Koncentracija ugljičnog dioksida (koncentracija CO2) u prostoriji dobar je pokazatelj kakvoće zraka u prostoriji. Uređaji za mjerenje koncentracije CO2 (ili takozvani „semafori za CO2”) pomažu pri redovitom prozračivanju jer prikazuju kada je potrebno prozračivati. Nešto skuplji uređaji prikazuju digitalni tijek udjela CO2 u zraku u prostoriji. Najbolje ih je smjestiti u visini disanja i u sredini prostorije (ne uz prozor niti izravno uza zid).
Ako se upotrebljavaju klima-uređaji i uređaji za prozračivanje, oni moraju raditi uza što veći udio ispuhivanja svježeg zraka. Tijekom načina rada zatvorenog optoka zraka središnjih sustava potrebni su prikladni filtri (ako je to tehnički moguće, filtri HEPA, razreda H13 odnosno H14 u skladu s DIN EN 1822-1 – 2019-10). Pri tome je potrebno uvažiti interval zamjene filtara i postojeće propise o održavanju. Uređaji za prozračivanje i klima-uređaji koji samo recirkuliraju zrak u prostoriji nisu prikladni. Ventilatori se ne bi smjeli upotrebljavati u zajedničkim
Stranica 11 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
prostorijama.
Mobilni pročišćivači zraka nisu konstruirani za odvod onečišćenog zraka iz prostorije odnosno dovod svježeg zraka izvana u prostoriju. Dakle, oni ne ostvaruju nikakav znatan doprinos u pogledu uklanjanja nastajućeg ugljičnog dioksida (CO2), prekomjerne vlage u zraku ni drugih tvari iz unutrašnjosti. U skladu s preporukama njemačkog Saveznog ureda za zaštitu okoliša upotreba mobilnih pročišćivača zraka stoga ni s integriranim filtrima HEPA nije dovoljna za djelotvorno i trajno uklanjanje lebdećih čestica (npr. virusa) iz zraka u prostoriji. Upotreba takvih uređaja stoga ne može nadomjestiti mjere prozračivanja te bi se u svakom slučaju smjela provoditi samo kao dodatna mjera. U skladu s uputama za rad potrebno je održavati i čistiti uređaje kako oni ne bi predstavljali opasnost. Pri tome je preduvjet za propisan rad redovita zamjena filtra. Upotrebu takvih uređaja unaprijed bi morao procijeniti stručnjak za sigurnost na radu.
Općenito čišćenje
Temeljito i redovito čišćenje, posebice često upotrebljavanih površina i predmeta, važan je preduvjet za dobar higijenski status u dječjim vrtićima i u području dnevne skrbi o djeci.
Zaraznost virusa SARS-CoV-2 u načelu se znatno smanjuje na neživim površinama, ovisno o materijalu te ekološkim uvjetima kao što su temperatura i vlaga. Međutim, u skladu s trenutačnim saznanjima i dalje je moguć prijenos dodirom. Stoga je važno čistiti površine u ustanovi za dnevnu skrb o djeci i u području dnevne skrbi o djeci. To se odnosi i na površine kojima se pripisuju antimikrobna svojstva, a u pogledu njih također je potrebno mehanički uklanjati izlučevine i onečišćenja.
Kvake vrata i predmeti koje dodiruju djeca i zaposlenici moraju se redovito čistiti vodom i sapunicom, a plišane igračke morale bi se prati najmanje svaka tri dana
Stranica 12 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
(pri najmanje 60 Celzijevih stupnjeva te uz upotrebu univerzalnog deterdženta za pranje rublja i temeljito sušenje). Sredstva za dezinfekciju morala bi se upotrebljavati vrlo ograničeno (npr. u ulaznom području za odrasle osobe) te općenito izbjegavati kada je riječ o djeci.
Institut Robert Koch tijekom trenutačne pandemije bolesti COVID-19 ne preporučuje rutinsku dezinfekciju površina u ustanovama za dnevnu skrb o djeci ni na mjestima za dnevnu skrb o djeci.
Higijena i čišćenje u sanitarnom području
U svim prostorijama toaleta potrebno je na raspolaganje staviti dovoljnu količinu dozatora za tekući sapun i jednokratnih ručnika te ih redovito nadopunjavati. Potrebno je osigurati dovoljnu količina koševa za odlaganje jednokratnih ručnika i higijenskih artikala, npr. pelena i vlažnih maramica.
Daske za WC, armature, umivaonik i podovi moraju se svakodnevno čistiti. Osoblje nadležno za čišćenje mora nositi prikladnu zaštitnu opremu, npr. zaštitne ogrtače, radne gumene rukavice te, po potrebi, zaštitu za usta i nos. U slučaju onečišćenja fekalijama, krvlju ili tragovima povraćanja može se nakon uklanjanja kontaminacije provesti profilaktičko čišćenje jednokratnim dezinfekcijskim maramicama.
Podloge za previjanje te noćne posude za djecu i nastavke za toalet zaposlenici odmah nakon upotrebe moraju očistiti vodom i sapunicom. Pri tome je potrebno nositi jednokratne rukavice. Tijekom previjanja potrebno je nositi jednokratne rukavice, a po završetku potrebno je oprati ruke i podloge za previjanje. U slučaju djeteta s akutnom bolešću možda će biti potrebno nositi osobnu zaštitnu opremu (u tu svrhu pogledajte Zaštitne mjere na radnom mjestu).
Stranica 13 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
Obveze poslodavca i osoba izloženih većem riziku od teškog tijeka bolesti COVID-19
Poslodavci moraju svim zaposlenicima koji ne rade isključivo u svojim domovima u načelu najmanje jedanput tjedno ponuditi mogućnost testiranja na koronavirus. Zaposlenici koji su u okviru svoje djelatnosti izloženi posebno visokoj razini rizika od zaraze imaju pravo na najmanje dva testiranja tjedno. U tu se skupinu ubrajaju i zaposlenici u ustanovama za dnevnu skrb o djeci. Detaljnije informacije pronaći ćete ovdje: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten- ASVO/faq-corona-asvo.html
U skladu s čl. 5. njemačkog Zakona o zaštiti na radu (njem. Arbeitsschutzgesetz) poslodavac je obvezan procijeniti opasnosti po sigurnost i zdravlje za svoje zaposlenike na radnom mjestu („procjena opasnosti”) te na temelju njih utvrditi mjere za zaštitu od zaraze. U svrhu pomoći njemačko je Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi (BMAS) objavilo Standard za zaštitu na radu od koronavirusa SARS-CoV-2 i Pravilnik o zaštiti na radu od koronavirusa SARS-CoV-2. Ti se dokumenti odnose na sve ustanove za dnevnu skrb o djeci. Koje će mjere u dotičnom slučaju biti potrebne ovisi o datostima unutar ustanove te se utvrđuje i određuje u okviru procjene opasnosti.
Institut Robert Koch ističe da općenitije utvrđivanje radi kategorizacije rizične skupine nije moguće zbog različitih utjecaja i njihovih mogućnosti kombiniranja. Štoviše, to bi iziskivalo pojedinačnu procjenu rizičnih čimbenika u smislu (radno-)medicinske procjene. Spomenuto se odnosi i na osobe koje žive u istom kućanstvu s osobom izloženom većem riziku ili koje se skrbe o njoj te na osobe s invaliditetom.
Zaposlenici imaju pravo iskoristiti preventivne mjere u vezi s medicinom rada uslijed pandemije bolesti COVID-19, u okviru kojih je također potrebno utvrditi u kojoj se oni mjeri zbog prethodnih oboljenja i individualnih predispozicija te posebnog rizika u slučaju oboljenja od bolesti COVID-19 moraju osloboditi
Stranica 14 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
neposrednih djelatnosti skrbi, odnosno koje je zahtjeve potrebno provesti u pogledu drugog radnog mjesta odnosno specifičnih zaštitnih mjera. Zaposlenike je potrebno obavijestiti o tomu pravu, čije im iskorištavanje poslodavac mora osigurati. Procjenu rizika mora provesti nadležna liječnica ili nadležni liječnik, a dodjela skupini rizičnih pacijenata mora se potvrditi odgovarajućom potvrdom. To se odnosi i na zaposlene osobe nadležne za dnevnu skrb o djeci. Ako su osobe nadležne za dnevnu skrb o djeci samozaposlene, moraju samostalno provesti tu procjeni te bi, po potrebi, morale stupiti u kontakt sa Socijalnom službom.
Odluka o zaštitnim mjerama koje je potrebno provesti za trudnice donosi se za svaki pojedinačni slučaj, a nju poslodavac mora definirati u suradnji sa specijalisticom/specijalistom medicine rada te uz saznanja o dotičnom radnom mjestu i u pogledu pandemije bolesti COVID-19.
U svakom je slučaju, posebno ako se utvrdi pripadnost rizičnoj skupini, potrebno pridržavati se zaštitnih mjera na radnom mjestu kao što je nošenje osobne zaštitne opreme (OZO):
• Upotreba jednokratnih zaštitnih rukavica za uklanjanje tjelesnih izlučevina, pri pružanju pomoći tijekom odlaska na toalet odnosno tijekom zamjene pelena.
• Upotreba zaštitnih ogrtača, npr. pri provedbi djelatnosti u sanitarnom području.
• Za posebne povode može biti potrebno privremeno donijeti i druge, posebne zaštitne mjere.
Spomenute elemente osobne zaštitne opreme te zaštitu za usta i nos poslodavac mora staviti na raspolaganje svim zaposlenicima. Osoblje je potrebno educirati o pravilnoj upotrebi i zbrinjavanju tih materijala.
Obveza prijave
Stranica 15 od 15
Ministarstvo socijalne skrbi
i integracije savezne pokrajine Hessen
Sumnja na slučaj bolesti COVID-19 i nastupanje slučajeva bolesti COVID-19 u ustanovi za dnevnu skrb o djeci mora se prijaviti Uredu za javno zdravstvo i lokalno nadležnoj Socijalnoj službi. Obveza prijave proizlazi iz njemačkog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (njem. IfSG). U skladu s čl. 8. st. 1. br. 7., u vezi s čl. 6. st. 1. rečenica 1. br. 1., rukovodstva ustanova obvezna su prijaviti sumnju na oboljenje ili slučaj bolesti COVID-19 nadležnom Uredu za javno zdravstvo. U skladu s čl. 9. njemačkog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisano je da se prijava mora provesti bez odgode te koje podatke prijava mora sadržavati.
Općenite odredbe
Higijenski plan ustanove za dnevnu skrb o djeci mora se na zahtjev predočiti lokalnom Uredu za javno zdravstvo.

Schlagworte zum Thema