Informationen zu Einzelhandel und Dienstleistung auf Serbokroatisch

Informacije Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju za trgovine, usluge i obrt - Informationen zu Einzelhandel und Dienstleistung auf Serbokroatisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stanje: 06.11.2021

Informacije Ministarstva za socijalna pitanja i integraciju pokrajine Hessen za poslove, usluge i obrt

Trgovine:

Dopušten je rad svih poslovnih objekata trgovine na veliko i malo, uključujuči tržnice, specijalne prodavaonice, i usporedive prodajne sajmove kao i direktna prodaja proizvođača ili uzgajivača kao i poslovi svih prodajnih objekata sa prehrambenim proizvodima, te pošta, banki, sparkasa, benzinskih crpki, praonica rublja, i sličnih objekata, ako se u prostoru dostupnom za javnost pridržava higijenskog koncepta i koncepta odstojanja prema § 5 CoSchuV.

Usluge i obrt:

Uslužne i savjetodavne usluge uključujući zanatske aktivnosti su moguće.,s time da se obavljaju bez direktnog tjelesnog kontakta. Tu je nužno potrebno pridržavati se savjeta za higijenu Robert-Koch-Instituta, posebno je potrebno pridržavati se mjera održavanja sigurnosnog odstajanja i mjera o kontaktima.

Pružanje usluga sa područja njege tjelaizuzev medicinski potrebni tretmani se smiju pružati isključivo strankama sa Covid-putovnicom o cjepljenju, dokazom o preboljenju bolesti ili testom (negativni test §3 CoSchuV) i smiju ih pružati samo osobe sa negativnim testom.

Aktualne informacije možete pronači na stranici hesenskog Ministarstva za socijalna pitanja i integraciju pod poveznicom:

www.soziales.hessen.de

Pravno mjerodavan je jedino u Službenom listu pokrajine Hessen na njemačkom jeziku objavljen tekst obavijesti o mjerama ogranićenja na njemačkom jeziku. Lokalno su moguće strožija pravila.

Kompletni tekst zakona o Odredbama za zaštitu stanovništva od infekcija sa korona virusom SARS-CoV2 (Coronavirus-Schutzverordnung-CoSchuV-) od 22. Juna 2021 sa stvarno valjanim sadržajem te popratne odredbe naći ćete pod: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema