Informationen zu Gastronomie auf Serbokroatisch

Informacije Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju za ugostiteljstvo - Informationen zu Gastronomie auf Serbokroatisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stanje: 06.11.2021

Informacije Ministarstva za Socijalna pitanja i integraciju Hessena za ugostiteljstvo

Gostionice, menze, hoteli, kantine, slastićarnice, kafici i drugi objekti mogu nuditi hranu i piće za isporuku i ponuditi isto na terasama, ako je moguće pridržavati se koncepta držanja odstojanja i higijene prema § 5 CoSCHuV.

Hranu i pića dozvoljeno je nuditi i na konzumiranje i u samom objektu, ako se isto drži i pridržava koncepta higijene i držanja odstojanja i ako se provodi uzimanje kontakt podataka nazočnih gostiju sa dokazom o cjepljenju, potvrdom o ozdravljenju (preboljenju) ili testom (negativni test § 3 CoSchuV).

Za proslave u sastajanja u javnim prostorima važe isti preduslovi kao i za druge vrste priredbi i provođenje kulture sa više od 25 ućesnikakada u u zatvorenim prostorima broj prisutnih ne prelazi brojku 1000 aosoba sa negativnim testom (§CoSchuV) i ako se pridržava koncepta odstojanja i i higijenskog koncepta (§ 5 CoSchuV) .

U hotelima i drugim objektima za prenoćenja sa zajedničkim prostorijama mora se kod dolaska priložiti i kod duljeg boravka priložiti dvaputa tjedno negativni test (§ 3 CoSchuV).

2 G – model

Organizator ili privatni ugostitelj ima mogućnosti primati samo cjepljene i ozdravljene osobe. Isto tako se i osoblje mora pridržavati 2G pravila. U tom slučaju izostaju ostala ogranićenja zbog korone: Držanje odstojanja se ne provodi isto kao i nošenje maski te nema ogranićenja kapaciteta. Od 2G odredbi su isključena djeca i mladi ispod 12 godina ako posjeduju negativni test prema § 3CoSchuV (npr. Testkartica ili brzinski test) isto kao i osobe koje se iz medicinskih razloga nemogu cjepiti i to dokažu pismenim lječničkim atestom i to sa punim imenom i prezimenom te datumom rođenja te negativnim testom § 3 CoSchuV.

Prenoćenja

Prenoćenja uključujuć i ponudu prehrane i usluživanja gostiju koji tu noće su dopuštena, ako se kod boravka u turističke svrhe priloži dokaz o potpunom cjepljenju, dokaz o ozdravljenju ili test (to ne važi ako se u prenočištu ne koriste zajedničke prostorije za goste) i bilježe kontakt podaci gostiju shodno § 4 CoSchuV te se pridržava higijenskog koncepta prema § 5 CoSchuV.

Aktualne informacije možete naći na stranici Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju pod sljedećom poveznicom: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Pravno mjerodavan je jedino u Službenom listu pokrajine Hessen na njemačkom jeziku objavljen tekst obavijesti o mjerama ogranićenja na njemačkom jeziku. Lokalno su moguća strožija pravila

Kompletni tekst zakona o Odredbama za zaštitu stanovništva od infekcija sa korona virusom SARS-CoV2 (Coronavirus-Schutzverordnung-CoSchuV-) od 22. Juna 2021 sa stvarno valjanim sadržajem te popratne odredbe naći ćete pod : www.hessen.de

Schlagworte zum Thema