Informationen zu Kontaktbeschränkung auf Serbokroatisch

Informacije Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju za ograničenje kontakata - Informationen zu Kontaktbeschränkung auf Serbokroatisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stanje: 06.11.2021

Informacije Ministarstva za Socijalna pitanja i integraciju Hessena za ogranićenje kontakata

Općenita ogranićenja kontakta na javnim mjestima

Za boravak na javnim prostorima više nema ogranićenja na određeni broj osoba ili kućanstava. Svatko je obavezan ponašati se tako, da niti sebe niti nikoga drugoga ne izlaže opasnosti od zaraze. Kod kontakta sa osobama kod kojih zaraza sa SARS-CoV-2 virusom predstavlja visoki riziko za teško oboljenje potrebno je ponašati se posebno odgovorno.

Ako se osobe iz različitih kućanstava koje nisu potpuno cijepljene ili nisu ozdravile nalaze zajedno u prostoru u kom nije moguće držati odstojanje od najmanje 1,5m do osoba iz drugog kućanstva, važi i dalje savjet korištenja medicinskih maski. Zatvorene prostore potrebno je idalje redovito i dobro prozračivati. U slućaju akutnih simptoma disanja potrebno je kontakt sa članovima drugog kućanstva izbjegavati tako dugo dok se ne razjasne uzroci tih simptoma.

Kod sastajanja sa više od 25 osoba važe i dalje odredbe kao negativni test (cjepljen, ozdravljen, testiran) i ostavljanje kontakt adresa svih osoba kao i izrada i pridržavanje svih higijenskih koncepata kako bi se umanjio rizik zaraze i bilo omogućeno slijediti sve kontakte.

Sastajanja u privatnim prostorima

Za sva satajanja sa prijateljima, rodbinom i poznanicima u stanu važi i dalje važan savjet, da se svi prethodno testiraju ako nisu preboljeli zarazu ili ako nisu cjepljeni, kada se sastaje više od 25 osoba. Osim toga se preporuča da se kod takvih sastajanja napravi lista sa kontakt podatcima svih prisutnih te da se provode sve mjere držanja odstojanja i higijene.

Škole

Na nastavi s osobnim prisustvom i svim drugim oblicima priredbi mogu sudjelovati samo učenice i učenici, koji na početku školskog dana imaju negativni dokaz. Rezultati testa iz testiranja ili u školi sprovedenog samotestiranja nesmiju prije početka nastave biti stariji od 72 sata.U prva dva tjedna nastave nakon školskih praznika i kod dokazane infekcije u razredu potrebna su najmanje tri testiranja tjedno. Kod infekcije u grupi ili razredu provode se sva tjedna testiranja svaki dan nastave.Potpuno cjepljeni ili ozdravljeni učenice i učenici kao i nastavno osoblje sui z tog postupka isključeni

Zbrinjavanje djece

Zbrinjavanje u dječjim vrtičima i obdaništima održava se redovno uz pridržavanje pandemijom uzrokovanih uslova prema mjerama koncepata higijene zemlje za Ustanove za zbrinjavanje djece, koji su objavljeni na stranici Hesenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju. Osiguravanje zbrinjavanja u čvrstim grupama više nije potrebno provoditi te su mogući otvoreni ili djelomično otvoreni koncepti.

Za osobe sa simptomima oboljenja kao i one kojima je određena i dalje karantena važe i dalje zabrane zbrinjavanja.

Aktualne informacije možete naći na stranici Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju pod sljedećom poveznicom: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Pravno mjerodavan je jedino u Službenom listu pokrajine Hessen na njemačkom jeziku objavljen tekst obavijesti o mjerama ogranićenja na njemačkom jeziku. Lokalno su moguća strožija pravila.

Kompletni tekst zakona o Odredbama za zaštitu stanovništva od infekcija sa korona virusom SARS-CoV2 (Coronavirus-Schutzverordnung-CoSchuV-) od 22. Juna 2021 sa stvarno valjanim sadržajem te popratne odredbe naći ćete pod: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema