Informationen zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf Serbokroatisch

Informacije Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju za bolnice, domove za starije i nemoćne osobe - Informationen zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf Serbokroatisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stanje: 06.11.2021

Informacije Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju za bolnice, stračke domove i ustanove za njegu starijih

Posjete u bolnicama, staračkim domovima i ustanovama za njegu su uz strogo pridržavanje odredbi temeljno moguće. Negativni dokaz (dokaz o cjpljenju, dokaz o ozdravljenju ili negativni test) i medicinska maska su obligatorni. Uprava ustanove može za užu obitelj dopustiti iznimke u pravilima posjete i za negativni dokaz, ako je to prema procjeni nadležnog lječnika ili iz etički-socijalnih razloga potrebno, posebno kod rođenja ili kod osoba koje se nalaze u procesu umiranja. Dnevna njega starijih je i dalje moguća.

Ustanove su obavezne posjetiteljima najmanje jednom u sedmici prije posjete u ustanovi ponuditi besplatno testiranje kako bi dobili potreban dokaz. Rezultat testiranja se nemože koristiti za druge ustanove ili rekreacijske aktivnosti.

Pristupanje rehabilitaciji je dozvoljeno.

Za osobe sa simptomima oboljenja sa COVID-19, posebno kod povišene temperature, suhog kašlja (ne ako je kroničan), gubitak osjetila okusa i mirisa postoji temeljno zabrana ulaska. Zabrana ulaska može se ukinuti samo dokazom aktualnog negativnog testa.

Dolazak na rehabilitacijske mjere je i dalje dozvoljen.

Aktualne informacije možete naći na stranici Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju pod sljedećom poveznicom: www.soziales.hessen.de

Pravno mjerodavne su samo ona pravila koja se nalaze u Službenom listu zakona i odredbi pokrajine Hessen na njemačkom jeziku.

Kompletni tekst zakona o Odredbama za zaštitu stanovništva od infekcija sa korona virusom SARS-CoV2 (Coronavirus-Schutzverordnung-CoSchuV-) od 22. Juna 2021 sa stvarno valjanim sadržajem te popratne odredbe naći ćete pod: https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnung-und-allgemeinverfuegungenÖffnet sich in einem neuen Fenster.

Schlagworte zum Thema