Informationen zur Maskenpflicht auf Serbokroatisch

Informacije Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju o obavezi nošenja maske u Hessenu - Informationen zur Maskenpflicht auf Serbokroatisch

Lesedauer:2 Minuten:

Stanje: 06.11.2021

Informacije Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju o obavezi nošenja maske u Hessenu

Od proljeća 2020 su građanke i građani Hessena obavezni nositi pokrivalo za usta i nos, od 23.januara 2021 važi u pojedinim područjima i na pojedinim mjestima obaveza nošenja medicinske maske.Postojeća obaveza nošenja maske od 23.06.2021 u Pravilima o zaštiti od Corona virusa (CoSchuV) se još jednom utvrđuje za sve.

Takozvane OP-maske ili zaštitne maske standarda FFP2, KN95, N95 ili uspoređujuće bez ventila za zrak (medicinske maske) se moraju nositi:

 • U javnom prevozu putnika lokalnom i međugradskom npr. autobusu, tramvaju, vlaku, taksiju, na brodu, trajektima i u zrakoplovima
 • Na kolodvorima, postajama i zračnim lukama te autobusnim postajama, postajama podzemne željeznice i na željezničkim peronima
 • Na velikim javnim priredbama sa situacijama gdje nastaje gužva, posebno pri ulasku u u redovima čekanja
 • U unutarnjim prostorima poslovnih objekata i poduzećima. To ne važi na mjestima koja nisu dostupna za javnost, ako je moguće držati sigurnosno odstojanje od najmanje 1,5m do ostalih osoba.
 • U trgovinama (trgovinama na veliko i trgovinama na malo), benzinskim crpkama, bankama i poštanskim uredima i to na svim mjestima, na tržnicama gdje stranke imaju pristup kao i na prostoru ispred istih.
 • U natkrivenim trgovinskim centrima i natkrivenim ulicama i površinama sa poslovnim objektima i trgovinama te ulicama čisto prodajnog tipa .
 • U vrijeme sudjelovanja na skupovima vjerskih zajednica za obavljanje zajedničkih vjerskih obreda te pogrebnim svećanostima i pogrebu u zatvorenom prostoru do zauzimanja mjesta za sjedenje u unutarnjem prostoru za javnost kod uslužnih ustanova i usporedivim institucijama. Obaveza nošenja maske važi i za stranke i za prižitelje usluga..
 • U svim zdravstvenim ustanovama kao npr. bolnice i ljekarske ordinacije.
 • U visokim školama, Strukovnim i muzičkim akademijama, te kod predstavljajučih priredbi van vlastitog objekta te u arhivima i knjićnicama do zauzimanja mjesta za sjedenje.
 • U unutarnjim prostorima za publiku u objektima za noćenje do zauzimanja mjesta za sjedenje, naprimjer u baru ili restoranu ili u predvorju (Lobby)
 • U vrijeme sudjelovanja na obrazovnim ponudama, koje se odvijaju u zatvorenom prostoru, do zauzimanja mjesta za sjedenje
 • U vrijeme sudjelovanja u ponudama državnih institucija za djecu i mlade uključujući i ponude zbrinjavanja preko praznika, kratkoročne pedagoške mjere te socijalni rad sa mladima, koji se provodi u zatvorenim prostorima, do zauzimanja mjesta za sjedenje.
 • U školskim zgradama i zgradama drugih vrsta obrazovanja do mjesta za sjedenje. U prva dva tjedna nastave nakon završetka školskih praznika je nošenje maske potrebno i na mjestu za stolom. Kod pojave veće zaraženosti može Zdravstvena služba odrediti zajedno sa ravnateljima škole da se maska nosi i na samom mjestu sjedenja.
 • Posjetiteljke i posjetitelji priredbi, sakupljanja, sručnih sajmova i kulturnih ponuda u zatvorenom prostoru do mjesta za sjedenje.
 • U unutarnjem području otvorenom za javnost u svim javnim zgradama (npr. ustanove i uredske zgrade)

Nadalje se preporučuje nošenje medicinske maske za usta i nos kada se nemože osigurati održavanje odstojanja od najmanje 1,5 m od osoba drugog domaćinstva.

Iznimke

Obaveza nošenja pokrivala za usta i nos ne važi za:

 • Djecu ispod 6 godina starosti
 • Osobe koja zbog zdravstvenih problema ili obiljenja nemogu nositi pokrivalo za usta i nos.
 • Osoblje ustanova i institucija prema čl. 1 st. 1, ako nemaju kontakt sa drugima ili ako je na neki drugi način postavljena jednakovrijedna zaštita, posebno separatorima.
 • Predavači u obrazovnim ustanovama na vanškolskim obrazovnim institucijama i sudionici na ispitima, ako se pridržava higijenskog koncepta sa održavanjem odstojanja i redovnim prozračivanjem prostorija. Iznimke o obavezi nošenja usta-nos- maske su predviđene.
 • Učitelji i učenici u praktičnoj nastavi učenja puhačih instrumenata, kao i

ako su i dokle postoje terapeutske, pedagoške, školske, pravne, savjetodavne, etički-socijalne i drugi stvarni razlozi za skidanje maski kao i

 • Kod posjeta u domovima i ambulantno podržavanim ustanovama pri posjeti osobe u njenoj sobi, ako su štićenici ili stanovnici sobe cjepljene ili ozdravljene osobe u smislu COVID-19-zaštitnih mjera

Novčane kazne

Ne nošenje medicinske maske predstavlja upravni prijestup (prekršaj). Ako građanka ili građananin ne nosi masku može biti kažnjen novčanom kaznom u visini od 50 Euro.

Aktualne informacije možete naći na stranici Hessenskog ministarstva za socijalna pitanja i integraciju pod sljedećom poveznicom: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Pravno mjerodavne su samo ona pravila koja se nalaze u Službenom listu zakona i odredbi pokrajine Hessen na njemačkom jeziku.

Kompletni tekst zakona o Odredbama za zaštitu stanovništva od infekcija sa korona virusom SARS-CoV2 (Coronavirus-Schutzverordnung-CoSchuV-) od 22. Juna 2021 sa stvarno valjanim sadržajem te popratne odredbe naći ćete pod: https://www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema