Hygienekonzept auf Türkisch

Hygienekonzept auf Türkisch, Stand 23.06.2021

Lesedauer:2 Minuten:

SARS-CoV-2 salgını sırasında Hessen'deki gündüz bakım evlerindeki çocukların ve personelin yanı sıra çocuk bakım kurumu çalışanlarının korunması için hijyen konsepti

Güncelleme: 29 Haziran 2021

İçindekiler
Ön açıklama ............................................................................................................................. 2
Koruyucu önlemler ve gündüz bakım evleri organizasyonu hakkında genel bilgiler .... 3
Genel koruyucu önlemler ....................................................................................................... 3
Genel hijyen kuralları .............................................................................................................. 6
Giriş alanı .................................................................................................................................. 7
Yemek saatleri ............................................................................................................................ 7
Pedagojik ve organize günlük yaşam ......................................................................................... 8
Konferanslar ve toplantılar ......................................................................................................... 8
Muhtemel enfeksiyon zincirlerini izlemek için belgeler ............................................................ 9
Oda hijyeni ................................................................................................................................. 9
Havalandırma ............................................................................................................................. 9
Teknik yardım gereçlerinin kullanılması ................................................................................. 10
Genel temizlik .......................................................................................................................... 11
Sıhhi alanda hijyen ve temizlik ................................................................................................ 11
İşverenin ve COVID-19 hastalığını ağır geçirme riski daha yüksek olan kişilerin yükümlülükleri ......................................................................................................................... 12
Bildirim yükümlülüğü .............................................................................................................. 14
Genel ........................................................................................................................................ 14
Sayfa 2 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
Ön açıklama
Yeni SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığının dünya çapında yayılması ile birlikte 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığı salgın olarak ilan etti.
Almanya'daki hasta sayısındaki keskin artışla birlikte, Hessen de dahil olmak üzere Almanya genelinde gündüz bakım evleri (çocuk yuvaları, gündüz bakım evleri, anaokulları, çocuk bakım kurumları, okul sonrası bakım merkezleri)1 Mart 2020'de kapatıldı. Bu merkezlerin geçici olarak açılmasından sonra, vakalar tekrar artınca daha fazla kısıtlama gerekli oldu.
25 Haziran 2021’de normal işleyişe geri dönülmüştür. O zamandan beri, sözleşmeli veya yönetmelik gereği bakılan çocuklar, SGB VIII. temelinde okullara gidebilmektedir. İlke olarak bu amaçla HKJGB, Madde 25a ff uyarınca çerçeve koşulları geçerlidir; değişiklik 5 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Söz konusu olan eskisi gibi normal bir işleyiştir, ancak bu işleyiş artık enfeksiyondan korunmak amacıyla yalnızca çeşitli hijyen tedbirlerinin ve beraberindeki önlemlerin gözetilmesi ile gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle gündüz bakım evlerinin hijyen planları sürekli olarak SARS-CoV-2 patojeninin koşullarına uyarlanmalıdır.
Hessen›de enfeksiyon sayıları geçtiğimiz haftalarda keskin ve sürekli şekilde düştü.
Tüm sağlık faktörleri, ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alındığında, çocuk bakımı alanında şimdiye kadar düzenlenen koruyucu önlemler önemli ölçüde azaltılabilir.
Gündüz bakım evlerinde ve çocuk bakım kurumlarındaki hijyen kuralları ve koruyucu önlemler, hastalığın bulaşma ihtimalini önemli ölçüde azaltabilir ve enfeksiyon riskini en aza indirebilir. Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG) Madde 36 gereği, 2001'den bu yana çocuklara yönelik sosyal tesisler, hijyen
1 1 Aşağıdaki metinde “gündüz bakım evi” ifadesi çocuk yuvaları, çocuk bakım merkezleri, anaokulları ve okul sonrası bakım merkezleri için genel bir terim olarak kullanılmıştır.
Sayfa 3 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
planlarında enfeksiyona yönelik hijyene uyum için kurum içi prosedürleri belirlemekle yükümlüdür.
COVID-19 ile ilgili mevcut hijyen konsepti, gündüz bakım evlerinin hijyen planlarındaki ayarlamalar için bir referans ve çocuk bakım kurumları için tavsiyeler niteliğindedir.
Hessen eyaletinin bağımsız şehirler ve ilçeler için eskalasyon seviyesi konsepti nedeniyle, enfeksiyon sayılarının artması durumunda, eskalasyon seviyesine ve ayrıca çocuk gündüz bakım evinde hijyen önlemlerine bağlı olarak belediye düzeyinde özel talimatlar uygulanabilir.
Koruyucu önlemler ve gündüz bakım evleri organizasyonu hakkında genel bilgiler
SARS-CoV-2 Korona virüsü insandan insana bulaşabilir. Virüsün başlıca bulaşma yolları, damlacık enfeksiyonu ve normal damlacıklardan önemli ölçüde daha küçük olan aerosoller aracılığıyla gerçekleşen hava yoluyla bulaşmadır.
Damlacık enfeksiyonu öncelikle doğrudan solunum yollarının mukoza zarları yoluyla gerçekleşir. Ek olarak daha sonra ellerin oral veya nazal mukoza ve konjunktiva ile temas etmesi yoluyla dolaylı olarak da bulaşabilir. 1,5 metrelik minimum mesafe damlacık iletimini azaltmaya yardımcı olabilir.
Hava ile taşınan aerosoller, ağırlıkları nedeniyle yere düşen normal damlacıklardan önemli ölçüde daha uzun süre havada kalabilirler. Aerosoller kapalı odalarda yayılabilir ve bu esnada daha büyük mesafeler de aşabilir.
Altı yaşından küçük çocukların en az 1,5 metrelik mesafeyi korumaları beklenemeyeceğinden ve çocuk bakımı fiziksel temasla etkileşimi de içerebileceğinden, çocuk bakımında özel koruma ve hijyen kurallarına uyulmalıdır.
Genel koruyucu önlemler
Sayfa 4 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
Kişilerin (çocuklar, ebeveynler, çalışanlar, dışarıdan kişiler) gündüz bakım evlerine/çocuk bakım kurumlarına,
• kendileri veya hane halkı üyeleri, özellikle ateş, kuru öksürük (kronik hastalıkların neden olmadığı) veya tat veya koku kaybı olmak üzere COVID-19 hastalık belirtileri gösteriyor olması halinde,
• kendileri veya aynı hanenin üyeleri, bir PCR testi aracılığıyla tespit edilen SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle bireysel olarak düzenlenmiş izolasyona (Enfeksiyondan Korunma Yasası, Madde 30 uyarınca Sağlık Müdürlüğünün karantina kararı) veya genel izolasyona tabi oldukları sürece gelmelerine izin verilmez. İzolasyon kendileri için değil, aksine aynı hanenin bir üyesi için yapıldıysa, kurumlarda çalışan kişiler için bu kural geçerli değildir.
Kuruma gelme yasağı, COVID-19 Koruyucu Tedbirler İstisnaları Yönetmeliği (SchAusnahmV) Madde 2, No. 2 ve 3 veya No. 4 ve 5 uyarınca aşılanmış veya iyileşmiş kişiler için, eğer
• bu kişilerde herhangi bir COVID-19 hastalık belirtisi yoksa ve herhangi bir izolasyon yükümlülüğüne tabi değillerse,
• hane halkı üyesi, Robert Koch Enstitüsü tarafından tanımlanan ve Almanya'da henüz yaygın olmayan endişe verici özelliklere sahip SARS- CoV-2 Korona virüsünün bir virüs varyantı nedeniyle izolasyon altında değilse, geçerli değildir.
SchAusnahmV, Madde 2, No. 2-5 uyarınca
• aşılanmış bir kişi, kendisi için düzenlenmiş bir aşı sertifikasına sahip asemptomatik kişidir,
• Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde somut veya dijital biçimde SARS-CoV-2 Korona virüsüne karşı tam bir aşının olunduğunun kanıtı, olunan aşı, Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından internette www.pei.de/impfstoffe/covid-19 adresinde belirtilen bir veya daha fazla aşı ile gerçekleştirilmişse ve
Sayfa 5 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
a) ya da Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından internette www.pei.de/impfstoffe/covid-19 adresinde yayınlanan ve tam bir aşılama için gerekli olan son aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş olan bir dizi aşı dozundan oluşan bir dizi bireysel aşılama geçirmiş kişidir veya
b) belirli bir doz aşı olmuş, iyileşmiş bir kişidir,
• kendisi için düzenlenmiş bir iyileşme sertifikasına sahip asemptomatik, iyileşmiş bir kişidir,
• iyileşme kanıtı Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde SARS-CoV-2 Korona virüsü ile önceden bir enfeksiyonun varlığının kanıtı, eğer temel alınan test, nükleik asit tespiti (PCR, PoC-PCR veya nükleik asit amplifikasyon tekniğinin diğer yöntemleri) kullanılarak laboratuar teşhisine dayanıyorsa, somutlaştırılmış veya dijital biçimde, en az 28 gün ve en fazla altı ay önce gerçekleştirilmişse.
• Çocukta akut hastalık belirtileri olması durumunda, varsa bakıcı tarafından yaşına uygun bir ağız ve burun maskesi takılmalı ve ilgili çocuk hemen ayrı bir odaya alınarak, özel bir şekilde bakılmalıdır. Hasta çocuğa bakan kişi ayrıca bir yüz maskesi veya gerekirse bir FFP2 maskesi takmalıdır. Ebeveynleri en kısa sürede kuruma gelerek çocuğu almalıdır.
• Robert Koch Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, önceki bilgiler ışığında hastalığı ciddi geçirme riski daha yüksek olan insan gruplarına ait olan çocuklarda (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) ebeveynler çocuk doktoru ile koruyucu önlemleri konuşmalı ya da bu önlemlerin gündüz bakım evinde uygulanmasını ilgili sağlayıcı ile kararlaştırmalıdır.
• Akut bir hastalık durumunda, çalışanların gündüz bakım evinden derhal ayrılması gerekmektedir. Çocuk bakım kurumu çalışanının veya aynı haneden bir kişinin akut bir hastalığı olması durumunda, derhal ebeveynleri ile iletişime geçilmeli ve çocuklar okuldan alınmalıdır.
Sayfa 6 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
Genel hijyen kuralları
• Yetişkinlerin bir araya gelmesi durumunda 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Çocuklarda sosyal mesafeye mümkünse yemek saatleri gibi zamanlarda dikkat edilmelidir.
• Korona Virüs Koruma Yönetmeliği (CoSchuV) düzenlemeleri gündüz bakım evleri/ çocuk bakım kurumlarına gelen tüm ziyaretçiler için geçerlidir, yani yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklar kuruma girerken tıbbi ağız ve burun maskesi takmalıdır,
o kamuya açık olmayan yerlerde bulunulması ve 1,5 metrelik mesafe kesin bir şekilde korunabildiği durumda maske takmaya gerek yoktur,
o sağlıkla ilgili herhangi bir özel durum ya da engel neticesinde tıbbı bir ağız-burun maskesi takmaya gerek yoktur,
o eğitim ya da tedavi nedeniyle tıbbi maskenin çıkarılması gerektiği durumlarda maske takmaya gerek yoktur.
• Ellerin yüze ve özellikle mukoza içeren bölgelere yani ağız, göz ve buruna değmemesi gerekmektedir.
• Ziyaretçilerin, çocukların, çalışanların ve gündüz bakım personelinin, ellerin 20-30 saniye boyunca sabunla yıkanması gibi kapsamlı el hijyenine özen göstermesi gerekir (örn. gündüz bakım evine veya çocuk bakım kurumlarına girdikten sonra, yemekten önce ve sonra, tuvaleti kullandıktan sonra ve koruyucu maske takmadan önce ve çıkardıktan sonra), (ayrıca bkz. https://www.infektions- schutz.de/haendewaschen).
• Cildin temizlenmesi ve bakımı için gerekli ürünlere sahip yeterli yıkama olanakları olmalıdır.
• Öksürme ve hapşırma etiketi: Dirsek içine doğru öksürmek ve hapşırmak en önemli koruyucu önlemler arasında yer alır. Öksürürken veya hapşırırken
Sayfa 7 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
diğer insanlardan mümkün olduğunca uzak durun, ideal olarak arkanızı dönün.
• Çocuklar ve yetişkinler mümkün olduğunca dokunmaktan, sarılmaktan ve tokalaşmaktan kaçınmalıdır.
• Çocuklarla tükürük içeren her türlü temas türünden kaçınılmalıdır. Temas meydana gelirse, temasın ardından yüz ve eller yıkanmalıdır.
• Kapı kolları veya asansör düğmeleri gibi herkesin erişebileceği yerlere mümkünse yetişkinlerin tüm elleriyle veya parmaklarıyla değil, parmak eklemleriyle veya dirsek gibi vücut bölümleriyle dokunmaları gerekir.
Hijyen ve sağlığın korunmasına ilişkin genel bilgilere ek olarak, özellikle aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır:
Giriş alanı
• Gündüz bakım evine veya merkezine giren ziyaretçilerin ellerini dezenfekte edebilmeleri için giriş kapısının önünde çocukların erişemeyeceği yükseklikte dezenfektanlar bulundurulmalıdır. Sprey değil, sıvı dezenfektan veya dezenfektan mendil kullanılmalıdır.
• Sprey damlacıkları çevredeki çocuklar tarafından solunabilir ve onlar için risk oluşturabilir.
• Hijyen önlemleri ile ilgili bilgi afişleri giriş kapısına ve diğer açıkça görülebilen yerlere ve ayrıca sıhhi alana asılmalıdır (el yıkama kuralları).
Yemek saatleri
Gündüz bakım merkezleri ve evlerinde yemek hizmetleri söz konusu olduğunda, yiyeceklerin işlenmesi ve servis edilmesi sırasında (yemek hazırlamadan önce ellerin yıkanması, çatal-bıçak ve tabakların paylaşılmaması) sıkı hijyen
Sayfa 8 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
kurallarına uyulmalıdır. Isıtılmayan yiyecekler hazırlanırken, yiyecekler ısıtıldığında patojenler ölebileceği için hijyen gerekliliklerine uyulmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Pedagojik ve organize günlük yaşam
• Hijyen kuralları çocuklarla birlikte gelişimlerine uygun şekilde geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Özellikle el yıkama çocuklarla (oyun anlayışı ile) iyi bir şekilde yapılmalıdır. Uygun bir hijyen rutini, personelin ve çocuk bakım kurumu yetkilerinin pedagojik görevlerine dahildir.
• Enfeksiyondan korunmak için spor aktiviteleri tercihen açık havada yapılmalı, içeride yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Yoğun nefes almanın havadaki virüs konsantrasyonunu arttırdığı varsayılabilir.
• Şarkı söyleme veya diyalojik konuşma alıştırmaları, damlacıkların 1,5 metreden daha uzak bir mesafeye taşınmasına neden olabilir. Bu durum, günlük pedagojik çalışmalarda dikkate alınmalıdır. Çocuğun kıyafetleri tükürük bulaşması gibi durumlarda gerektiği gibi değiştirilmelidir.
• İlgili bölgedeki enfeksiyon durumuna bağlı olarak, günlük pedagojik çalışmalarda daha fazla kısıtlama olabilir.
Konferanslar ve toplantılar
Korona Virüsten Korunma Yönetmeliği (Co-SchuV) düzenlemeleri, kapalı alanlarda yapılan müzakere ve toplantıların yanı sıra veli toplantıları için de geçerlidir. (https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnung-und-allgemeinverfuegungen adresine bakabilirsiniz). Ayrıca Genel Yönetmelikler altında yer alan bilgilere bakabilirsiniz.
Sayfa 9 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
Muhtemel enfeksiyon zincirlerini izlemek için belgeler
İrtibat kişilerinin takibini sağlamak için gündüz bakım kurumunda veya çocuk gündüz bakımevinde her gün mevcut kişilere (çocuklar, çalışanlar, üçüncü şahıslar) ilişkin grup defterleri, görev listeleri, teslim alma planları vb. belgeler hazır bulundurulmalıdır.
Oda hijyeni
COVID-19 salgını sırasında, grup odaları ve yardımcı odalar, uyumak için kullanılan odalar, spor salonları veya egzersiz odaları, personel ve dinlenme odaları gibi salonlar, ofisler, vestiyerler ve koridorlar dışında gündüz çocuk bakımının bir parçası olarak kullanılan odalar için özel öneriler geçerlidir.
Havalandırma
Kapalı alanların havasını değiştirdiği ve özellikle aerosol konsantrasyonunu düşürdüğü için düzenli ve doğru havalandırma büyük öneme sahiptir. Aşağıdaki tavsiyeler, doğru havalandırmaya ilişkin Federal Çevre Müdürlüğünün tavsiyeleri ile uyumludur.
Temel olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir: Havalandırma, pencereler sık sık, kısa süreliğine tamamen açılarak gerçekleştirilmelidir. Pencereleri uzun süre aralık bırakmak havalandırma için yeterli değildir. Kışın, iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle, dışarıdaki hava sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında olduğundan daha hızlı bir hava değişimi mümkündür. Dışarıdaki hava sıcaklığı düşükse, bir ila üç dakika havalandırma yeterlidir. Soğuk mevsimde sürekli havalandırma (pencerelerin kalıcı olarak aralık bırakılması dahil) kesinlikle önerilmez (küf riski, çocuklar için soğuk algınlığı riski). Çapraz havalandırma, aralıklı havalandırmadan daha iyidir. Bu, karşılıklı pencerelerin aynı anda geniş bir aralıkla açıldığı anlamına gelir. Hem aralıklı havalandırma hem de çapraz
Sayfa 10 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
havalandırma ile odadaki sıcaklık sadece birkaç derece düşer. Camları kapattıktan sonra sıcaklık yeniden hızla yükselir.
Dikkat: Açık pencereler çocuklar için düşme tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle, gözetim ihtiyacı artmaktadır.
Teknik yardım gereçlerinin kullanılması
Odadaki karbondioksit yoğunluğu (CO2 yoğunluğu), oda havasının kalitesinin iyi bir göstergesidir. CO2 cihazları (veya CO2 uyarı lambaları) düzenli havalandırma için yardımcı olurlar, çünkü ne zaman havalandırma gerektiğini gösterirler. Biraz daha pahalı cihazlar, oda havasındaki CO2 miktarının dijital seyrini göstermektedir. En ideali, bu cihazların nefes seviyesinde ve odanın ortasına (pencerenin yanına ya da doğrudan duvara olmayacak şekilde) yerleştirilmesidir.
Klima ve havalandırma sistemleri kullanılıyorsa, bu cihazlar mümkün olduğu kadar yüksek oranda temiz hava ile çalıştırılmalıdır. Merkezi sistemlerin devridaim modunda uygun filtreler gereklidir (teknik olarak mümkünse HEPA filtreleri, DIN EN 1822-1:2019-10'a göre H13 veya H14 sınıfı). Bununla birlikte filtre değişim sıklığına ve belirlenmiş mevcut bakım periyotlarına dikkat edilmelidir. Sadece oda havasını sirküle eden havalandırma ve klima sistemleri uygun değildir. Ortak alanlarda vantilatör kullanılmamalıdır.
Mobil hava temizleme cihazları, tüketilmiş oda havasını tahliye etmek veya dışarıdan temiz hava ulaştırmak için tasarlanmamıştır. Bundan dolayı da bu cihazlar, oluşan karbondioksiti (CO2), aşırı hava nemini ve diğer maddeleri iç mekandan uzaklaştırmak için kayda değer bir katkı sunmazlar. Federal Çevre Müdürlüğünün tavsiyelerine göre entegre HEPA filtreleriyle bile mobil hava temizleyicilerin kullanılması, havada asılı parçacıkların (örn. virüsler) oda havasından etkili ve kalıcı olarak uzaklaştırılması için yeterli değildir. Bu tür cihazların kullanımı havalandırma önlemlerinin yerini alamaz ve yalnızca
Sayfa 11 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
destekleyici bir önlem olarak kullanılmalıdır. Cihazların bakım ve temizliği, kullanım talimatları uyarınca ve bir tehlike oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır. Düzenli filtre değişiklikleri, düzgün çalışma için bir ön koşuldur. Bu tür cihazların kullanımı bir iş güvenliği uzmanı tarafından önceden değerlendirilmelidir.
Genel temizlik
Özellikle sık kullanılan yüzeylerin ve nesnelerin detaylı ve düzenli bir şekilde temizlenmesi, gündüz bakım evlerinde ve çocuk bakım kurumlarında uygun hijyen koşulları için temel bir ön koşuldur.
Genel olarak SARS-CoV-2 virüslerinin cansız yüzeylerdeki bulaşma seviyesi, malzeme ve sıcaklık ve nem gibi çevresel koşullara bağlı olarak hızla azalmaktadır. Ancak mevcut bilgi durumuna göre virüsler yine de sürüntü enfeksiyonu yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle gündüz bakım evlerinde ve çocuk bakım kurumlarında yüzey temizliği önemlidir. Bu aynı zamanda antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu söylenen yüzeyler için de geçerlidir; burada da yine salgıların ve kirin mekanik olarak temizlenmesi gerekmektedir.
Çocukların ve çalışanların temas halinde olduğu kapı kolları ve nesneler düzenli olarak sabun ve su ile temizlenmeli, peluş oyuncaklar en az üç günde bir yıkanmalıdır (en az 60 santigrat derecede çamaşır deterjanı ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır). Dezenfektanlar yalnızca çok sınırlı ölçüde kullanılmalıdır; (örneğin yetişkinler için giriş alanında) çocuklarda genellikle kullanılmamalıdır.
Mevcut COVID-19 salgınında Robert Koch Enstitüsü tarafından gündüz bakım evlerinde veya çocuk bakım kurumlarında rutin yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.
Sıhhi alanda hijyen ve temizlik
Sayfa 12 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
Tüm tuvaletlerde yeterli sıvı sabunluk ve tek kullanımlık havlular bulunmalı ve bunlar düzenli olarak doldurulmalıdır. Tek kullanımlık havlular, çocuk bezi ve ıslak mendil gibi hijyen ürünleri için uygun atık kapları yeterli miktarda bulundurulmalıdır.
Klozet kapakları, musluklar, lavabolar ve zeminler günlük olarak temizlenmelidir. Temizlik personeli koruyucu önlük, lastik iş eldivenleri ve gerekirse ağız ve burun maskesi gibi uygun koruyucu ekipmanları giymelidir. Dışkı, kan veya kusmuk ile kontaminasyon durumunda, kontaminasyon giderildikten sonra tek kullanımlık dezenfektan mendillerle profilaktik temizlik yapılabilir.
Bez değiştirme altlıkları, lazımlıklar ve tuvalet aparatları kullanımdan hemen sonra çalışanlar tarafından sabun ve su ile temizlenmelidir. Temizlik sırasında tek kullanımlık eldivenler giyilmelidir. Bez değiştirirken tek kullanımlık eldivenler giyilmeli, sonrasında eller ve bez değiştirme altlıkları yıkanmalıdır. Akut hasta bir çocuk için kişisel koruyucu ekipman (işyerindeki koruyucu önlemlere bakın) da gerekli olabilir.
İşverenin ve COVID-19 hastalığını ağır geçirme riski daha yüksek olan kişilerin yükümlülükleri
Prensip olarak işverenler, evleri dışında da çalışan tüm çalışanlarına haftada en az bir kez korona testi yaptırmalıdır. İşlerinde belirli bir enfeksiyon riskine maruz kalan çalışanlar, haftada en az iki kez test yaptırma hakkına sahiptir. Bu grup aynı zamanda gündüz bakım merkezlerindeki çalışanları da içerir. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten- ASVO/faq-corona- asvo.html
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 5. Maddesine göre, işveren, çalışanlarının işyerinde güvenlik ve sağlığına yönelik riskleri değerlendirmek (risk değerlendirmesi) ve bu risklerden doğacak hastalık enfeksiyonunu önlemek için
Sayfa 13 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
önlemler almakla yükümlüdür. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS), yardım sağlamak amacıyla SARS-CoV-2 iş güvenliği standardı ve bir SARS-CoV-2 iş güvenliği kuralı yayınlamıştır. Bunlar, tüm çocuk gündüz bakım kurumları için geçerlidir. Her durumlarda hangi önlemlerin gerekli olduğu, işyerindeki koşullara bağlıdır ve risk değerlendirmesinde belirlenir ve belirtilir.
Robert Koch Enstitüsü, çeşitli etkiler ve bunların muhtemel kombinasyonları nedeniyle bir risk grubunda genel bir sınıflandırma tanımının mümkün olmadığına işaret etmektedir. Bu sınıflandırma tanımının yerine (mesleki) tıbbi değerlendirme anlamında bireysel bir risk faktörü değerlendirmesi gerekir. Aynı durum, risk altındaki bir kişiyle aynı evde yaşayan veya bu kişilere bakan kişiler ve engelli kişiler için de geçerlidir.
Çalışanların COVID-19 salgını nedeniyle önceki hastalıklar ve bireysel eğilimler ve COVID-19'dan kaynaklanan özel hastalık riski nedeniyle doğrudan bakım faaliyetlerinden ne ölçüde muaf tutulacakları ve başka bir işyerinde ve belirli koruyucu önlemlerde hangi gereksinimlerin getirilmesi konusunda ayrıca belirlenmesi gereken koruyucu iş sağlığı hizmetlerinden yararlanma hakları vardır. Çalışanlar bu hak konusunda işveren tarafından bilgilendirilmelidir. Risk değerlendirmesi, tedaviyi uygulayan hekim tarafından yapılmalı ve riskli hasta grubu ile ilişkilendirme uygun bir rapor ile belgelenmelidir. Bu aynı zamanda sözleşmeli çocuk bakım kurumu çalışanları için de geçerlidir. Çocuk bakım kurumu çalışanları herhangi bir kurumdan bağımsız çalışıyorlarsa, bu değerlendirmeyi bağımsız olarak yapmaları ve gerekirse Gençlik Hizmetleri Dairesi ile iletişime geçmeleri gerekir.
Hamile kadınlar için alınacak koruyucu önlemlere ilişkin karar, işveren tarafından işyeri hekiminin katılımıyla ve işyeri bilgisi ile birlikte verilmesi gereken ve COVID-19 salgını açısından tanımlanmış bireysel bir karardır.
Özellikle bir risk grubuna dahilseniz her halükârda işyerinde kişisel koruyucu ekipman (PSA) gibi koruyucu önlemlere uyulmalıdır:
Sayfa 14 / 14
Hessen Sosyal İşler Ve
Entegrasyon Bakanlığı
• Beden salgılarının veya dışkılarının temizliği, tuvalete gitme veya bez değiştirme konusunda yardım için tek kullanımlık koruyucu eldiven kullanılması.
• Örneğin sıhhi alandaki işler sırasında koruyucu önlük kullanımı.
• Özel durumlar için geçici olarak özel koruyucu önlemler alınması tavsiye edilebilir.
İşveren, söz konusu kişisel koruyucu ekipmanları ve ağız - burun maskesini tüm çalışanlarının kullanımına sunmalıdır. Malzemelerin uygun kullanımı ve imhası konusunda personele talimat verilmesi gerekmektedir.
Bildirim yükümlülüğü
Bir gündüz bakım evinde COVID-19 hastalığı şüphesi ve COVID-19 vakalarının ortaya çıkması, Sağlık Müdürlüğüne ve yerel bazda yetkili Gençlik Hizmetleri Dairesine bildirilmelidir. Bildirim yükümlülüğü, Enfeksiyondan Korunma Yasasından (IfSG) doğmaktadır. Madde 6, Fıkra 1, Bent 1, No 1 ile bağlantılı olarak Madde 8, Fıkra 1, No 7'ye göre kurumların yönetimleri COVID-19 hastalık şüphesini veya hastalığını sorumlu Sağlık Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. IfSG Madde 9, bildirimin derhal yapılması gerektiğini ve bildirimin hangi verileri içerdiğini düzenler.
Genel
Gündüz bakım evinin hijyen planı, talep üzerine yerel Sağlık Müdürlüğüne sunulmalıdır.

Schlagworte zum Thema