Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Türkisch

Hessen Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığı pozitif test neticesinde Karantina hakkında Bilgilendirme - Informationen zu Quarantäne nach positivem Coronatest auf Türkisch

Lesedauer:2 Minuten:

Güncelleme 6.11.2021

SARS-CoV-2 testiniz pozitif mi çıktı?

SARS-CoV-2 testinizin pozitif neticelendiğine dair bir bilgi aldınız. Bununla birlikte size doğrudan sonuçlar ve yükümlülükler doğmaktadır.

Ayrıntılı bilgilere buradan erişebilirsiniz: www.soziales.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Yükümlülükleriniz:

PCR ve diğer nükleik asit ilave tekniği metotlarında test sonucu pozitif olursa

 • Sağlık Müdürlüğünün özel talimatı olmaksızın derhal ve doğrudan eve veya başka bir uygun barınağa gidiniz.
 • Burada kendinizi 14 günlüğüne tecrit etmeniz gerekir, yani sürekli orada kalmalısınız ve aynı ev halkı dahi olsa diğer kişilere karşı temastan mümkün oldukça kaçınmalısınız ve ziyaret kabul etmemelisiniz. Sürüntü alımıyla 14 günlük mühlet başlar (kendi kendinizi tecrit etme).
 • Derhal sizin için yetkili Sağlık Müdürlüğünü bilgilendirmeniz gerekmektedir. Yetkili Sağlık Müdürlüğünüzün iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz: http://tools.rki.deÖffnet sich in einem neuen Fenster
 • En iyisi, temasta bulunduğunuz kişileri ve iş vereninizi de pozitif çıkan test sonucunuz hakkında bilgilendiriniz.
 • Test sonucunu öğrendikten sonra 14 gün içerisinde (ateşlenme, kuru öksürük, koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi) tipik SARS-CoV-2 enfeksiyonu belirtileri fark ederseniz derhal sizin için yetkili Sağlık Müdürlüğünü ve telefonla aile hekiminizi arayınız.
 • Sizinle beraber aynı çatı altında yaşayan diğer şahıslar da kendilerini tecrit etmeliler. Sadece günlük ihtiyaçları karşılamak gibi acil ve ertelenemeyen işler için istisnalar yapılır. İşbu ev karantinası hane mensuplarınızdan aşı veya hastalık atlatmış olanlar için geçerli değildir (Koruma Tedbirleri- İstisna Yönetmeliği-COVİD-19-, madde 2). COVID-19 hastalığı belirtileri gösteren hane halkı mensupları derhal SARS-COV-2 enfeksiyonuna dair bir test yaptırmaları gerekmektedir. Ev sakinleri için karantina, enfekte olmuş kişinin test sonucunu elde ettikten 10 gün sonra sona erer.

Pozitif bir Antikor Test sonucunda (profesyonel veya öz uygulama)

 • Sağlık Müdürlüğünün özel talimatı olmaksızın derhal ve doğrudan eve veya başka bir uygun barınağa gidiniz.
 • Derhal ücretsiz bir PCR testi veya veya nükleid asit belgeli bir test yaptırınız. Test randevuları 116, 117 veya sizi muayene eden hekim üzerinden telefonla alınabilir. İlgili test merkezlerini www.corona-test-hessen.de adresinden bulabilirsiniz. En azından PCR test sonucunu alana kadar kendinizi tecrit etmeniz gerekmektedir, yani daima evde veya barınakta kalmalısınız (doğrudan test için gitmek hariç), -aynı hanede dahi- diğer insanlarla temastan mümkünse kaçınmalı ve ziyaret kabul etmemelisiniz. Sürüntü alımıyla 14 günlük mühlet başlar (kendi kendinize karantina).
 • Karantina yükümlülüklerinin ihlali 25.000 EUR kefaret para cezasıyla cezalandırılabilir. Cezai takip de mümkündür.

Haklarınız:

 • Emekçi veya serbest çalışansanız icabında gelir kaybı tazmini talep edebilirsiniz. Bunun için (pozitif) test sonucu hakkında belge gereklidir, yani resmi bir mercinin belgelemesi. Öz uygulamayla elde etmiş olduğunuz bir test sonucu akabinde (pozitif veya negatif olsun) nükleid asit kanıtlı bir PCR test sonucu gereklidir. Emekçilere, tazminat iş vereni tarafından net maaşı tutarında ödenir. İşvereninizin masrafları Enfeksiyondan Koruma Kanunu (IfSG), madde 56 gereği karşılanır. Serbest çalışanlar doğrudan ödeme alır. İlgili dilekçelere ifsg-online sayfasından başvurulur.
 • Pozitif bir antikor testinden sonra ücretsiz bir PCR testi veya nükleik asit kanıtlı başka bir testi yaptırma hakkınız olur. BirÖffnet sich in einem neuen Fenster test randevusunu 116, 117 veya sizi muayene eden hekim üzerinden telefonla alabilirsiniz. Test merkezlerini ayrıca www.corona-test-hessen.de adresinden bulabilirsiniz. Bir antikor testinden sonra yapılan PCR testi - negatif çıkması durumunda test neticesini alır almaz otomatikman karantinadan çıkartılmış olursunuz.
 • Pozitif bir PCR veya nükleik asit testinden sonra, özel virüs varyantına dair gerekçeli bir şüphe bulunmaktaysa, varyanta özel bir PCR testi yaptırma hakkına sahip olursunuz.

Hessen Eyaletinin Kanun ve Yönetmelik Defterinde Almanca dilinde resmen yayımlanan yönetmelik metni ancak yasal bağlayıcılığa sahiptir.

Toplumun, 22 Haziran 2021 tarihli Koronavirüs SARS-CoV 2 Enfeksiyondan Koruma Yönetmeliğinin (Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği -CoSchuV-) tam kanun metnine geçerli versiyonu ve ek yönetmeliklere bu linkten erişebilirsiniz: www.hessen.deÖffnet sich in einem neuen Fenster

Schlagworte zum Thema